Bolagsinformation

Sovendus GmbH i samarbete med Sovendus AB

Sovendus AB är det svenskbaserade försäljningsföretaget för Sovendus GmbHs plattform.

Om Sovendus AB:

Sovendus AB
Kungsgatan 37
111 56 Stockholm
Sweden


———–
Säte: Stockholm
Organisationsnummer: 559268-3949
———–
online.sovendus.com/se
E-post: info@sovendus.com

(Är du slutkund och har frågor om en vald Sovendus-produkt, t.ex. en rabatterbjudande eller ett specialerbjudande? Vänligen kontakta oss via e-post på service@sovendus.com  eller ta en titt i  vår FAQ om support för slutkunder.)

Information om tvistlösning online i enlighet med artikel 14.1 i EU-förordning 524/2013 (ODR)

EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för lösning av tvister online som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr. Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för tvistlösning utanför domstol som rör avtalsförpliktelser som förknippas med köpeavtal som ingås online.

Vänligen notera att vi varken är villiga eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför Konsument Europa.


Egenskaper hos Sovendus AB:s tjänster

Alla tjänster som tillhandahålls via Internet och i fysiska butiker stödjer företag genom att hjälpa dem att skaffa nya kunder eller adresser, vilket sker genom distribution av rabatterbjudanden efter genomförda köp. Sovendus AB:s verksamhet innefattar även förvaltning av egna tillgångar.


Ansvar

Sovendus AB förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande och utan att acceptera ansvar samt utan föregående meddelande, ändra denna webbplats helt eller delvis eller att avbryta webbplatsens verksamhet. Länkar till externa webbplatser (hyperlänkar) innebär inte att Sovendus ansvarar för sådana externa webbplatser eller deras innehåll. Vidare ansvarar Sovendus AB inte för tillgängligheten hos sådana externa webbplatser.


© Copyright

Samtliga rättigheter förbehållna. Text, bilder och grafik samt hur dessa arrangeras på webbplatsen är föremål för skydd genom upphovsrätt och andra immaterialrättsliga regler. Innehållet på denna webbplats får inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiellt bruk.