Impressum

Colofon

Sovendus GmbH
c/o Design Offices Karlsruhe Bahnhofplatz
Bahnhofplatz 12
76137 Karlsruhe
Duitsland

Met vertegenwoordiging berechtigde Bedrijfsleiders: Christian Würst en Sebastian Legler
Ingevoerd in Handelsregister B van het Kantongerecht Mannheim

Registernummer: HRB 707873

E-Mail: service@sovendus.com

Telefoon: +49 721 / 957 846-0

(Bent u eindgebruiker en heeft u vragen over een bepaald Sovendus product, bijv. een coupon of voordeelsaanbod? Neem dan alstublieft contact op per E-Mail service@sovendus.com of bekijkt u onze FAQ voor Support voor eindgebruikers).

Telefax: +49 721 / 957 846-129

Omzetbelasting-Identificatienummer volgens § 27 a wet op de omzetbelasting: DE 813 459 970

Verantwoordelijke voor journalistische redactionele bijdrage volgens § 18 sectie. 2 Medienstaatsvertrag (MStV):

Christian Würst
E-Mail: service@sovendus.com

Sovendus GmbH c/o Design Offices Karlsruhe Bahnhofplatz
Bahnhofplatz 12
76137 Karlsruhe
Duitsland

Externe gegevensbeschermingsfunctionaris volgens Art. 37 EU-DSGVO i. V. m. § 38 Sectie. 1 BDSG:

Sovendus heeft volgens Art. 37 DSGVO i. V. m. § 38 Sectie. 1 BDSG een  gegevensbeschermingsfunctionaris voor bedrijven aangenomen, die onder service@sovendus.com of per Post onder Sovendus GmbH, gegevensbeschermingsfunctionaris, Bahnhofplatz 12, 76137 Karlsruhe, Duitsland, bereikt worden kan.

Informatie voor het beslechten van geschillen

De EU-commissie biedt een Platform voor Online-Geschillenbeslechting (OG) aan, die men onder http://ec.europa.eu/consumers/odr kan vinden. Het OG-Platform dient als meldpunt voor het niet-gerechtelijk beslechten van geschillen betreft contractuele verplichtingen, die uit Online-Koopovereenkomsten voortvloeien.

Wees erop attent, dat wij noch bereid noch verplicht zijn, aan een geschillenbeslechting door een geschillencommissie deel te nemen.

Bereikbaarheid van de website en links

Sovendus GmbH kan deze website naar eigen inzicht en zonder overname van aansprakelijkheid op elk moment zonder aankondiging geheel of deels veranderen of buiten werking stellen.

Sovendus GmbH maakt een website van derden of haar inhoud niet eigen door het plaatsen van een link („hyperlink“) naar dergelijke website.Verder is Sovendus GmbH niet verantwoordelijk voor ver beschikbaarheid van dergelijke websites of hun inhoud.