Stopka redakcyjna

Informacje prawne (dane oferenta) zgodnie z ustawą o telekomunikacji i mediach (TMG), umową państwową w sprawie mediów (MStV) oraz informacjami zgodnie z rozporządzeniem o obowiązku informacyjnym (DL-InfoV) na podstawie dyrektywy usługowej UE (RL 2006/123/WE Dziennik Urzędowy UE 2006, L376/36 „DRLR”).

Sovendus GmbH jest usługodawcą, a zatem podmiotem odpowiedzialnym, za komercyjną stronę internetową w rozumieniu art. 2 pkt 6 polskiej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz § 5 niem. ustawy medialnej TMG. Ustawy te regulują warunki ramowe dla usług informacyjnych i komunikacyjnych (IuKDG). Sovendus GmbH reprezentowana jest przez dyrektorów generalnych: Christian Würst i Sebastian Legler.

Ta witryna jest stroną informacyjną firmy:

Sovendus GmbH z siedzibą w:

c/o Design Offices Karlsruhe Bahnhofplatz
Bahnhofplatz 12
76137 Karlsruhe
Niemcy

E-Mail: service@sovendus.com
Web: online.sovendus.com/pl

Telefon: +49 721 / 957 846-0
(Jesteś klientem końcowym i masz pytania dotyczące wybranego produktu Sovendus, np. kuponu lub oferty specjalnej? Skontaktuj się z nami pod adresem: service@sovendus.com lub zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi wsparcia dla klientów końcowych.)
Fax: +49 721 / 957 846-129

Sąd rejonowy w Mannheim, nr rejestru handlowego 707873

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (niem.

Prawo właściwe – prawo Republiki Federalnej Niemiec (RFN)

Urząd Skarbowy Karlsruhe

Numer identyfikacji podatkowej: DE 813 459 970

Dyrektorzy generalni upoważnieni do reprezentowania firmy: Christian Würst i Sebastian Legler

Informacje na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie internetowym rozstrzyganiu sporów (ODR):
Za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr, Komisja Europejska stworzyła punkt kontaktowy dla pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży.

Prosimy mieć na uwadze, że nie wyrażamy chęci ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu arbitrażowym dla konsumentów w punktach rozstrzygania sporów.

Odpowiedzialny za wkład redakcyjny zgodnie z § 18 ust. 2 umowy państwowej w sprawie mediów (MStV):
Christian Würst i Sebastian Legler, Dyrektor Zarządzający, E-Mail: service@sovendus.com, Bahnhofplatz 12 , 76137 Karlsruhe, Niemcy

Zewnętrzny inspektor ochrony danych wg art. 37 eur. rozp. RODO, zgodnie z § 38 ust. 1 niem. ustawy o ochronie danych BDSG:

Inspektor ochrony danych: Michael Siegert, Inspektor Ochrony Danych dla Sovendus GmbH, e-mail: service@sovendus.com, Sovendus GmbH, Datenschutzbeauftragter, Bahnhofplatz 12 , 76137 Karlsruhe, Niemcy

Charakter usług świadczonych przez Sovendus GmbH:

Wszystkie usługi w Internecie oraz w handlu detalicznym, które wspierają inne firmy w pozyskiwaniu nowych klientów, poprzez dystrybucję kuponów rabatowych po zakończonych transakcjach sprzedaży. Dodatkowo – zarządzanie własnymi aktywami.
Sovendus GmbH może według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia edytować niniejszą stronę internetową w całości lub częściowo lub też całkowicie ją zamknąć. Ustawiając link do zewnętrznych stron internetowych („hiperlink”) Sovendus GmbH nie deklaruje poparcia dla tych witryn ani ich treści. Ponadto Sovendus GmbH nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron internetowych oraz ich treści.

© Prawa autorskie:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy i grafika, a także ich rozmieszczenie na stronie internetowej są chronione prawami autorskim i innymi przepisami prawnymi. Treści tej witryny nie można kopiować, rozpowszechniać, zmieniać ani udostępniać osobom trzecim w celach komercyjnych.

© Copyright Źródła zdjęć:

Aplikacja Sovendus: Pary i ich nawyki © Drazen_ – istockphoto.com
Aplikacja Sovendus: Radosna para z torbami na zakupy i prezentami świątecznymi w okresie letnim © Drazen_ – istockphoto.com
Kariera: Widok na panoramę Karlsruhe, Niemcy © rotofrank – istockphoto.com Strona główna / Usługi / Strony szczegółowe o produkcie/ Nasi partnerzy / Strony kariery: Loga partnerów – W przypadku pytań dotyczących źródeł zdjęć prosimy o bezpośredni kontakt z daną firmą.
Sovendus GmbH posiada prawa autorskie do zdjęć nieumieszczonych na stronie internetowej.

Informacja: Ogólna ustawa o równym traktowaniu (AGG) Dla lepszej czytelności nie dokonuje się rozróżnienia ze względu na płeć. Odpowiednie terminy odnoszą się do obydwu płci w rozumieniu równego traktowania.