Informacje o ochronie danych online

Spis treści

1. Jesteśmy odpowiedzialni za Państwa dane

Ochrona i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Abyście mogli Państwo czuć się u nas bezpiecznie również w obszarze ochrony danych, przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się u nas w ścisłej zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (DSGVO) oraz federalną ustawą o ochronie danych (BDSG).

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy wyrazili Państwo na to wcześniej zgodę. My, to znaczy

Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Strasse 6, 76135 Karlsruhe, Niemcy

oraz nasi usługodawcy, którzy przetwarzają Państwa dane w naszym imieniu w celach określonych poniżej (dalej: Sovendus, my). W imieniu dostawców produktów oraz partnerów reklamowych (partnerów biznesowych Sovendus) pośredniczymy w sprzedaży pełnoletnim klientom końcowym bonów i ofert specjalnych obejmujących wszystkie obszary działalności handlowej. Naszymi usługodawcami są na przykład dostawcy oprogramowania, dostawcy usług poczty e-mail oraz centra danych. Nasi usługodawcy nie mogą przetwarzać Państwa danych do innych celów ani dla siebie samych.

Oprócz powyższego adresu e-mail, mogą Państwo skontaktować się z nami również poprzez adres e-mail service@sovendus.com. Ważne jest dla nas, aby w każdej chwili mogli Państwo dowiedzieć się na podstawie poniższych informacji, jakie dane osobowe są zbierane podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz kiedy korzystają Państwo z naszych usług i ofert, a także w jaki sposób przetwarzamy te dane.

2. Jak bezpieczne są Państwa dane?

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych oraz w celu zapewnienia ochrony Państwa praw i przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych UE i Republiki Federalnej Niemiec (art. 32 DSGVO).

Podjęte środki mają na celu zapewnienie poufności i integralności Państwa danych oraz zagwarantowanie dostępności i niezawodności naszych systemów i usług w zakresie przetwarzania Państwa danych w perspektywie długoterminowej. Służą one również zapewnieniu szybkiego przywrócenia dostępności i dostępu do danych w przypadku wystąpienia incydentu fizycznego lub technicznego.
Nasze środki bezpieczeństwa obejmują również szyfrowanie Państwa danych. Podczas przesyłania do nas Państwa danych używamy metody szyfrowania Transport Layer Security (HTTPS). Wszystkie informacje wprowadzane przez Państwa online są przesyłane za pomocą szyfrowanej drogi transmisji. Oznacza to, że informacje te nie mogą być w żadnym momencie przeglądane przez nieupoważnione osoby trzecie.

Nasze przetwarzanie danych oraz środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z postępem technologicznym. Nasi pracownicy są oczywiście zobowiązani na piśmie do zachowania poufności i przestrzegania wymogów DSGVO w zakresie ochrony danych.

3. Nasz inspektor ochrony danych

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony lub bezpieczeństwa danych osobowych, mogą Państwo zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych pocztą e-mail na adres service@sovendus.com lub pocztą tradycyjną na adres Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Straße 6, 76135 Karlsruhe, Niemcy

4. Co to są dane obowiązkowe lub pola wymagane?

Jeśli niektóre pola danych są oznaczone lub zaznaczone jako dane obowiązkowe lub pola wymagane podczas procesu zbierania danych, dostarczenie tych danych jest wymagane przez prawo lub umowę, lub potrzebujemy tych danych do zawarcia umowy, wybranej usługi lub określonego celu. Jest rzeczą oczywistą, że przekazanie informacji leży w Państwa gestii, nawet w przypadku danych obowiązkowych. Nieprzekazanie tych informacji może spowodować, że umowa nie zostanie przez nas zrealizowana lub żądana usługa nie zostanie uświadczona lub nie zostanie osiągnięty określony cel.

5. W jakim celu przetwarzane są Państwa dane?

a. Zapytania

 Przetwarzamy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania (art. 6 ust. 1 b, f DSGVO). Przekazanie danych adresowych i telekomunikacyjnych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Dobrowolne przekazanie dalszych danych ułatwi przetworzenie Państwa zapytania i pozwoli nam na dostarczenie bardziej szczegółowych informacji. Informacje z Państwa zapytania przechowujemy po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie z reguły przez okres trzech miesięcy na wypadek dalszych zapytań, chyba że ze względu na dokumentację konieczny jest dłuższy okres (art. 6 ust. 1 c, art. 5 ust. 2 DSGVO).

b. Pseudonimizowane analizy klientów

Przetwarzamy Państwa dane z zapytania o bony i oferty specjalne oraz biuletyny e-mailowe i związane z nimi transakcje z partnerami biznesowymi Sovendus na potrzeby analiz pseudonimizowanych (patrz również c. i d). Dzięki temu chcielibyśmy przedstawiać Państwu w przyszłości oferty Sovendus i naszych partnerów biznesowych, dostosowane do Państwa potencjalnych zainteresowań (np. bony lokalne lub oferty specjalne). Z drugiej strony, w analizach pseudonimizowanych, o których mowa chcielibyśmy wziąć pod uwagę możliwe ograniczenia naszych partnerów biznesowych, którzy np. rozróżniają w ofertach między nowymi i dotychczasowymi klientami lub np. nakładają ograniczenia czasowe na realizację zamówień, dzięki czemu będą Państwo otrzymywać tylko takie bony, które będziecie w stanie wykorzystać oraz np. takie oferty, jak bezpłatne oferty próbne gazet codziennych, czasopism lub próbek produktów, które będą mogły być dostarczane również Państwu.

Do tego celu wykorzystywane są wyłącznie dane pseudonimizowane (art. 6 ust. 1 f DSGVO). Nasz uzasadniony interes leży w skutecznym pośredniczeniu w sprzedaży bonów i ofert specjalnych od partnerów biznesowych Sovendus.

Możecie Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych, naciskając poniższy przycisk, aby wyświetlić „Dezaktywacja”. Jeśli chcecie Państwo ponownie uaktywnić analizę pseudonimizowaną, prosimy o naciśnięcie przycisku, aby wyświetlić „Aktywacja”.

Aktywacja (kolor niebieski i przełącznik w prawo) / Dezaktywacja (kolor szary i przełącznik w lewo)

c. Nasze oferty bonów

Niektórzy z naszych partnerów reklamowych zaoferują nasze oferty bonów na swojej stronie internetowej po dokonaniu zakupu online. Aby wybrać interesującą dla Państwa ofertę bonów, nasi partnerzy reklamowi przekażą nam wartość skrótu zapamiętywania Państwa adresu e-mail i Państwa adresu IP w formie spseudonimizowanej i zaszyfrowanej (art. 6 ust. 1 f DSGVO). Spseudonimizowana wartość skrótu zapamiętywania adresu e-mail jest wykorzystywana przez nas w celu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu reklamowego (art. 21 ust. 3, art. 6 ust. 1 c DSGVO). Adres IP jest wykorzystywany przez nas wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i zazwyczaj jest anonimizowany po siedmiu dniach. Ponadto partnerzy reklamowi przekazują nam do celów rozliczeniowych pseudonimizowany numer zamówienia, wartość zamówienia z walutą, identyfikator sesji, kod kuponu i znacznik czasu (art. 6 ust. 1 f DSGVO).

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą bonów, do Państwa adresu e-mail nie ma przypisanych żadnych zastrzeżeń reklamowych, i klikniecie Państwo na baner bonu, który jest wyświetlany tylko w tym przypadku, nasi partnerzy reklamowi przekażą nam w zaszyfrowanej formie: zwrot grzecznościowy, nazwisko, kod pocztowy i adres e-mail w celu przygotowania bonu (art. 6 ust. 1 b, f DSGVO). Po przetworzeniu danych niezbędnych do przygotowania bonu, otrzymają Państwo e-mail na podany adres poczty e-mail z kodem bonu (art. 6 ust. 1 b DSGVO).

d. Nasze oferty specjalne

Część naszych partnerów reklamowych zaoferuje Państwu nasze oferty specjalne na swojej stronie internetowej po dokonaniu zakupu online. W celu wybrania oferty specjalnej, aktualnie interesującej dla Państwa, nasi partnerzy reklamowi przekażą nam w formie spseudonimizowanej i zaszyfrowanej: zwrot grzecznościowy, rok urodzenia, kraj, kod pocztowy, wartość skrótu zapamiętywania adresu e-mail i Państwa adres IP (art. 6 ust. 1 f DSGVO). Ponadto spseudonimizowana wartość skrótu adresu e-mail jest wykorzystywana przez nas w celu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu reklamowego (art. 21 ust. 3, art. 6 ust. 1 c DSGVO). Adres IP jest wykorzystywany przez nas wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i zazwyczaj jest anonimizowany po siedmiu dniach (art. 6 ust. 1 f DSGVO). Ponadto, po kliknięciu na ofertę specjalną, Państwa imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail i/lub numer telefonu zostają nam przekazane w zaszyfrowanej formie przez naszych partnerów reklamowych w ramach procesu przygotowania spersonalizowanego zapytania o ofertę specjalną u dostawcy produktu (art. 6 ust. 1 b, f DSGVO).

Jeśli wybiorą Państwo jedną z naszych ofert specjalnych, przetworzymy w tym celu Wasze niezbędne dane, w pierwszej kolejności dla zamówienia oferty specjalnej. Następnie Państwa dane zostaną przesłane również do wybranego przez Was dostawcy produktu, którego ofertę wybraliście (art. 6 ust. 1 b DSGVO). Państwa dane zostaną wtedy wykorzystywane przez nas do analiz tylko w formie spseudonimizowanej (art. 6 ust. 1 f DSGVO, patrz b. powyżej). Po przekazaniu danych, odpowiedzialny za ich dalsze przetwarzanie jest wyłącznie określony dostawca produktu.

e. Wysyłka newslettera pocztą e-mail przez Sovendus

Za Państwa wyraźną zgodą, która może zostać wycofana w każdej chwili, będziemy przesyłać Państwu pocztą e-mail nasz newsletter z bonami i ofertami specjalnymi naszych partnerów biznesowych z obszaru działalności handlowej i wydawniczej (art. 7 ust. 2 nr 3 ustawy o ochronie przed nieuczciwą konkurencją/UWG, art. 6 ust. 1 a DSGVO).

Po wyrażeniu zgody przetwarzamy Państwa dane obowiązkowe, aby móc zwracać się do Państwa osobiście w newsletterze.

f. Przekazywanie danych sieciom afiliacyjnym (usługodawcom zewnętrznym)
Do celów oferowania bonów niektórych naszych partnerów reklamowych wykorzystywane są tak zwane sieci afiliacyjne (usługodawcy zewnętrzni). Sieci afiliacyjne mogą zweryfikować, czy oferowane przez nas bony przyczyniają się do zakupu lub do wizyty na stronie internetowej partnera reklamowego (dalej „śledzenie”). Służy to dokonaniu rozliczenia między partnerem reklamowym i nami oraz analizie zachowania partnera reklamowego związanego z robieniem zakupów. Sieć afiliacyjna jest wykorzystywana w przypadku, gdy użytkownik wcześniej wyraził na to zgodę i jest przekierowywany z naszej strony internetowej do sieci afiliacyjnej za pomocą linka. Na podstawie linka sieć afiliacyjna może rozpoznać, że użytkownik trafił tam z naszej strony internetowej i do którego partnera reklamowego chce on przejść. Sieć afiliacyjna przekierowuje użytkownika bezpośrednio do partnera reklamowego, u którego może on wykorzystać swój bon.

Podczas przekierowywania do sieci afiliacyjnej sieć afiliacyjna przetwarza następujące dane: adres IP, informacje na temat przeglądarki, dane dotyczące pochodzenia Sovendus oraz dane dotyczące kolejnych wizyt i zakupów u partnera reklamowego. Sieć afiliacyjna może również zapisać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika na potrzeby śledzenia (np. pliki cookie).

Przekierowujemy użytkownika do sieci afiliacyjnej wyłącznie, pod warunkiem że wcześniej wyraził on na to zgodę. W takim przypadku podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Ponieważ nie zapisujemy zgody użytkownika, wygasa ona automatycznie po kliknięciu linka lub po zamknięciu strony internetowej.

Wykorzystywane są następujące sieci afiliacyjne (w odniesieniu do poszczególnych sieci afiliacyjnych obowiązują dodatkowe zasady przetwarzania danych przez daną sieć):

 • Rakuten Europe S.à rl („Rakuten”), 2 rue du Fossé, L-1536 Luksemburg (tutaj można znaleźć politykę prywatności tej firmy). Oprócz wyżej wspomnianych operacji przetwarzania danych Rakuten ujawnia
  dane również innym spółkom należącym do Grupy Rakuten oraz przekazuje
  dane za granicę.

g. Wysyłka newslettera pocztą e-mail przez naszych partnerów reklamowych

Jeśli za wyraźną zgodą jednego z naszych partnerów reklamowych wybiorą Państwo swój osobisty biuletyn, która może zostać wycofana w każdej chwili, wybrany biuletyn będzie przysyłany pocztą e-mail bezpośrednio od danego partnera reklamowego (§ 7 ust. 2 nr 3 UWG, art. 6 ust. 1 a DSGVO). W tym celu przekazujemy Państwa dane i Państwa zgodę partnerowi reklamowemu, którego e-mailowy biuletyn Państwo wybraliście (art. 6 ust. 1 a, f DSGVO). Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę u partnera reklamowego.

h. Wysyłka newslettera e-mail przez dostawców produktów

W przypadku wyboru osobistego biuletynu informacyjnego dostawcy produktu za wyraźną zgodą, która może zostać wycofana w każdej chwili, lub na podstawie umowy, wybrany biuletyn będzie przysyłany pocztą e-mail bezpośrednio od danego dostawcy produktu (§ 7 ust. 2 nr 3 UWG, art. 6 ust. 1 a, b DSGVO). W tym celu przekazujemy Państwa dane i ewentualnie Państwa zgodę lub oświadczenie umowne dostawcy produktu, którego e-mailowy biuletyn informacyjny Państwo wybraliście (§ 7 ust. 2 nr 3 UWG, art. 6 ust. 1 a, b, f DSGVO). Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę u dostawcy produktu.

i. Dokumentacja zgody

Gdy uzyskamy Państwa zgodę na wysyłanie newslettera pocztą elektroniczną, Państwa adres IP zostanie zebrany i przechowywany w celach dokumentacyjnych (art. 7 ust. 1, art. 7). 6 (1) (c) PKBR).

j. Okres przechowywania

Przechowujemy Państwa dane zebrane w celach reklamowych do momentu wycofania Państwa zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach reklamowych.

k. Zmiana celu

Jeśli z biegiem czasu zmienimy cele przetwarzania, zaktualizujemy wprzód niniejszą informację o ochronie prywatności.

l. Aplikacje online

Jeśli aplikują Państwo na jedną z naszych ofert pracy, my i nasz usługodawca Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Wien (Österreich) przetworzymy Państwa adres, dane teleadresowe i aplikacyjne w celu zapoznania się z Państwa aplikacją (§ 26 ust. 1) BDSG).

Jeśli procedura aplikacyjna zakończy się bez zatrudnienia, Państwa dane będą przechowywane przez kolejne trzy miesiące w celach dokumentacyjnych, a następnie zostaną usunięte, chyba że udzielili nam Państwo zgody na wykorzystanie Państwa danych w dalszych procedurach aplikacyjnych w naszej firmie (§ 26 ust. 1 BDSG, art. 6 ust. 1 a, f DSGVO). Prosimy o zwrócenie uwagi na nasze szczególne informacje dotyczące ochrony danych dla aplikantów.

m. Korzystanie z technologii SalesViewer®:
Na stronie internetowej https://online.sovendus.com za pomocą technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH gromadzone i zapisywane są, na podstawie uzasadnionych interesów operatora strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane do celów marketingowych, badania rynku i optymalizacji.

Wykorzystywany jest do tego kod oparty na JavaScript, który służy do gromadzenia danych związanych z przedsiębiorstwem i odpowiedniego używania technologii SalesViewer®. Dane zgromadzone z wykorzystaniem tej technologii są szyfrowane za pomocą nieodwracalnej funkcji jednorazowej (tzw. hashing). Dane są natychmiast poddawane pseudonimizacji i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji odwiedzającego tę stronę internetową.

Dane zapisane w ramach wykorzystywania technologii SalesViewer® są kasowane, gdy tylko przestają być potrzebne do celu, w jakim zostały zgromadzone, oraz o ile ich skasowanie nie stoi w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość, klikając link https://www.salesviewer.com/opt-out, co spowoduje, że SalesViewer® nie będzie już gromadził danych na tej stronie internetowej. Na urządzeniu użytkownika umieszczony zostanie przy tym plik cookie „opt-out” w odniesieniu do tej strony internetowej. Aby skasować swoje pliki cookie w tej przeglądarce, użytkownik musi ponownie kliknąć ten link.

n. Przetwarzanie danych podczas wyświetlania znaku jakości Trustpilot

Sovendus udostępnia Twój adres IP firmie Trustpilot A/S Ltd Pilestræde 58, 5 1112 Kopenhagen Dänemark po wyrażeniu przez Ciebie zgody za pośrednictwem Cookie Consent Managerna pliki cookie, aby pokazać Ci aktualną ocenę Sovendusa na Trustpilot. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Trustpilot przetwarza Twoje dane, możesz zapoznać się z polityką prywatności Trustpilot A/S tutaj.

o. Wykorzystanie danych użytkownika do celów analizy i śledzenia sieci (Google Analytics)

W celu optymalizacji tej witryny i naszych usług korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, spółkę utworzoną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer w rejestrze: 368047) z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (“Google“). Google Analytics wykorzystuje “pliki cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jednak na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP, adres IP użytkownika zostanie najpierw skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w tym kontekście jest jego zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do wyżej wymienionych celów lub gdy użytkownik wycofa swoją zgodę.

Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Alternatywnie do dodatku do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych należy kliknąć ten link, aby uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych w ramach tej witryny w przyszłości (rezygnacja działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny). Plik cookie rezygnacji Opt-out zostanie zapisany na urządzeniu użytkownika. Jeśli użytkownik usunie pliki cookie w tej przeglądarce, musi ponownie kliknąć ten link. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub https://policies.google.com/privacy#products, https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de (ogólne informacje na temat Google Analytics i ochrony danych).

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Google Analytics jest używany na tej stronie w formie śledzenia po stronie serwera w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień, aby w pełni spełnić ustawowe wymogi ochrony danych. Nie można wykluczyć, że przetwarzanie danych może odbywać się poza zakresem stosowania prawa UE. Przekazywanie danych osobowych do USA odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. w sprawie adekwatności ram ochrony prywatności danych UE-USA Data Privacy Frameworks.

p. Google Tag Manager (GTM)

Na naszej stronie internetowej używamy GTM, narzędzia firmy Google Inc. Dzięki GTM możemy zarządzać tagami naszej witryny za pośrednictwem interfejsu. Sam GTM nie ustawia żadnych plików cookie i nie przetwarza żadnych danych osobowych, ale działa bardziej jak asynchroniczny JavaScript Tag Injector. GTM respektuje również wszelkie tagi śledzące pierwotnie zaimplementowane przez GTM i dezaktywowane przez użytkownika.

 

6. Prawo do sprzeciwu i wycofania zgody w każdej chwili

Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych w każdej chwili z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych (art. 21 ust. 1 DSGVO).

Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu Waszych danych w celach reklamowych lub chcą Państwo wycofać udzieloną zgodę (art. 21 ust. 2 DSGVO), w dowolnej chwili wystarczy przesłać krótką wiadomość do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych drogą elektroniczną na adres e-mail service@sovendus.com lub pocztą na adres Sovendus GmbH, Datenschutz, Hermann-Veit-Straße 6, 76135 Karlsruhe. Państwa dane nie będą wtedy przetwarzane w celach reklamowych objętych sprzeciwem reklamowym lub wycofaniem zgody.

Zgodność z prawem procesu przetwarzania danych do czasu złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody pozostaje nienaruszona.

Po złożeniu przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych lub po wycofaniu Państwa zgody, zgodnie z art. 21 ust. 3 DSGVO jesteśmy zobowiązani do umieszczenia wymaganych w tym celu danych (nazwisko, adres, adres e-mail) na naszej wewnętrznej liście sprzeciwów reklamowych i trwałego ich przechowywania (blokowania) – tylko w tym celu – oraz do ich zestawiania z naszymi przyszłymi plikami reklamowymi (art. 6 ust. 1 c, f DSGVO). W ten sposób można trwale zapewnić przestrzeganie Państwa sprzeciwu reklamowego lub wycofania Państwa zgody.

7. Stosowanie plików cookie

a. Czym są pliki cookie i w jakim celu je stosujemy

Pliki „cookie” to niewielkie pliki przesyłane do Twojego urządzenia końcowego przy użyciu przeglądarki internetowej lub innego programu. Są one zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym i pozostają dostępne w celu ich późniejszego wykorzystania.

Stosujemy pliki cookie:

 • aby uczynić naszą ofertę internetową jak najatrakcyjniejszą i przyjazną dla użytkownika, a także aby za Twoją zgodą móc analizować i oceniać (web tracking) Twoje wizyty na naszej stronie internetowej w celu udoskonalenia strony oraz formularzy online (§ 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i multimediach / TTDSG, Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz; art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych / RODO);
 • aby udostępnić niezbędne i pożądane przez użytkowników funkcje techniczne oraz zapewnić ich poprawne działanie (§ 25 ust. 2 ustawy TTDSG oraz art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO), a także
 • aby uwzględnić Twoją odmowę i/lub wycofanie zgody na używanie plików cookie (§ 25 ust. 2 pkt 2 ustawy TTDSG oraz art. 6 ust. 1 lit. c), 7 ust. 3 RODO).

Tymczasowe pliki cookie stosowane są wyłącznie na potrzeby danej sesji. Po jej zakończeniu, tj. po opuszczeniu naszej strony internetowej lub zamknięciu okna przeglądarki, pliki te są usuwane. Inne pliki cookie przechowywane są w Twoim urządzeniu dłużej, co umożliwia nam lub stronom trzecim ponowne rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnej wizycie (stałe pliki cookie).

b. Usuwanie plików cookie / wycofanie Twojej zgody

Swoją przeglądarkę internetową możesz ustawić w taki sposób, aby otrzymywać powiadomienia o zapisywaniu plików cookie lub wyłączyć wszystkie albo określone pliki cookie (np. pliki wyłącznie innych dostawców). Jednak dezaktywowanie w przeglądarce plików cookie uniemożliwi korzystanie z różnych funkcji na naszej stronie internetowej.

Klikając poniższe linki, uzyskasz informacje dotyczące wymienionych możliwości w najczęściej stosowanych przeglądarkach:

Explorer: support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Firefox: support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer

Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Należy pamiętać, że usunięcie wszystkich plików cookie powoduje usunięcie również plików uwzględniających możliwość wycofania zgód.

Definiując ustawienia plików cookie na naszej stronie internetowej, możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na stosowanie plików cookie uzyskaną przez nas za pomocą narzędzia Cookie Consent.

c. Ważne pliki cookie wykorzystywane w celu świadczenia lub oferowania naszych usług

Stosujemy pliki cookie wymagane ze względów technicznych w celu umożliwienia oraz zapewnienia poprawnego działania naszych stron internetowych, a także aby uwzględnić wyłączenie przez użytkownika plików cookie i/lub wycofanie jego zgody na ich używanie.

Nazwa
Dostawca
Cel
Nazwa pliku cookie
Okres obowiązywania
Teksty informacyjne na stronach internetowych Sovendus
Sprzeciw Sovendus
Sovendus
Wymagany w celu długoterminowego przechowywania sprzeciwu klienta końcowego na analizę klienta pod pseudonimem.
SOV_OPTOUT
100 lat
Okienko informacyjne
Sovendus
Wymagany w celu stwierdzenia, czy użytkownik odwiedzający stronę internetową zapoznał się z informacjami w okienku, czy tekst informacyjny ma być nadal wyświetlany.
cookie_notice_accepted
1 rok
Narzędzie Cookie Consent Borlabs
Sovendus
Wymagany do zachowania wprowadzonych ustawień w narzędziu Cookie Consent.
borlabs-cookie
1 rok
Integracja rozwiązania Prescreen (system zarządzania kandydatami)
System zarządzania kandydatami
Prescreen International GmbH
Wymagany, aby nierozstrzygnięte konkursy na stanowiska w systemie zarządzania kandydatami na platformie Sovendus mogły być zintegrowane i wyświetlone w zakładce Kariera na stronach internetowych Sovendus.
bePreScreen

Sesja
test
lufursdcevgps
7 dni
PHPSESSID
12 godz
Proces – bony wartościowe Sovendus
Exactag
Tchibo GmbH
Wymagany do rozliczenia rozdanych bonów wartościowych w ramach współpracy pomiędzy platformą Sovendus a firmą Tchibo GmbH, Hamburg. Pliki cookie są stosowane, aby przy użyciu pikseli śledzących oraz linków przekazywać informacje o zamówieniach bonów wartościowych złożonych na platformie Sovendus do usługodawcy Tchibo – firmy Exactag z Düsseldorfu. Jeżeli sobie tego nie życzysz, za pomocą poniższego linku możesz zastosować plik cookie opt-out firmy Exactag wykorzystywany na potrzeby kampanii reklamowych z bonami wartościowymi tego partnera na platformie Sovendus: https://www.sovendus.com/tchibo_exactag_optout
exac_tag
Do 6 miesięcy
Okienko informacyjne
Sovendus
Wymagany w celu stwierdzenia, czy okienko informacyjne może zostać zamknięte, jeśli użytkownik odwiedzający stronę internetową kliknie tekst informacyjny.
sov_cookie_collapse
1 rok
Wymagany w celu stwierdzenia, czy użytkownik odwiedzający stronę internetową zapoznał się z informacjami w okienku, czy tekst informacyjny ma być nadal wyświetlany.
sov_cookie_layer

d. Marketingowe pliki cookie

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookie, ponieważ chcemy, aby nasza oferta internetowa była jak najatrakcyjniejsza i przyjazna dla użytkownika.

Nazwa
Dostawca
Cel
Nazwa pliku cookie
Okres obowiązywania
Web tracking na stronach internetowych Sovendus
Web tracking z użyciem narzędzia Matomo
Sovendus
Za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) stosujemy analityczne pliki cookie firmy Matomo, aby analizować i oceniać Twoje wizyty na naszej stronie internetowej (web tracking) oraz w celu udoskonalenia strony i formularzy online. W ten sposób uzyskujemy również informacje o wykorzystaniu i zasięgu naszej strony internetowej.
Gromadzone dane: adres IP, pliki dziennika, geolokalizacja, liczba odwiedzin, długość wizyt, współczynnik odrzuceń, otwarcia strony internetowej, w tym podstrony, częstotliwość otwarć strony, kliknięcia i otwarcia linków na stronach internetowych, ruchy myszką, przewijanie obrazu, zmiany wielkości okien i wyglądu strony, interakcje przy wypełnianiu formularzy.

Bezpośrednio po jego pobraniu adres IP zostaje zanonimizowany.

Stosowane są następujące pliki cookie:

_pk_testcookie
(określenie obsługi plików cookie przez przeglądarkę; 1 sekunda)

_pk_ses.*
_pk_cvar.*
(określenie liczby odwiedzających; 30 minut)

_pk_hsr.*
(mapowanie ciepła i rejestracja sesji; 30 minut)

_pk_ref.*
(analiza ścieżek konwersji; 6 miesięcy)

_pk_id.*
(sporządzenie metryk obejmujących wiele sesji i takie dane jak liczba odwiedzin strony internetowej czy dni od czasu ostatniej wizyty na stronie; 13 miesięcy)

Informacje dotyczące korzystania z naszych stron internetowych opracowane przez firmę Matomo przetwarzane są wyłącznie na naszych serwerach oraz serwerach naszych podmiotów przetwarzających (art. 28 RODO) i nie są przekazywane stronom trzecim.
_pk_*.*
Do 13 miesięcy

Używając ustawień plików cookie na naszej stronie internetowej, możesz samodzielnie zdecydować, które pliki akceptuje, a które odrzuca.

Swoją zgodę możesz w każdej chwili wycofać, korzystając z ustawień plików cookie lub poniższego przełącznika:

Aktywacja (kolor niebieski i przełącznik w prawo) / Dezaktywacja (kolor szary i przełącznik w lewo)

8. Plik dziennika

Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na tę stronę lub strony internetowe z naszej sieci reklamowej, dane o tym zdarzeniu są tymczasowo zapisywane i przetwarzane w pliku dziennika (art. 6 ust. 1 f DSGVO). Są to:

 • Kategoria lub rodzaj pobieranego pliku,
 • Data i godzina pobrania,
 • Ilość przesłanych danych,
 • Informacja, czy pobranie zostało zakończone sukcesem,
 • Metoda dostępu/funkcja wymagana przez żądające urządzenie końcowe,
 • Opis typu używanej przeglądarki internetowej,
 • Odsyłacz (strona internetowa, przez którą użytkownik wszedł na naszą stronę) oraz
 • adres IP.


Tymczasowe przechowywanie tych tzw. logów serwera jest niezbędne do świadczenia usługi ze względów technicznych, a następnie do zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Dane są zazwyczaj anonimizowane po siedmiu dniach poprzez skrócenie adresu IP.

9. Jak można skorzystać z prawa do ochrony prywatności?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, oczywiście chętnie udzielimy Państwu informacji (art. 15 DSGVO) na temat dotyczących Państwa danych.

Ponadto przysługują Państwu dodatkowe prawa do sprostowania (art. 16 DSGVO), usunięcia (art. 17 DSGVO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 DSGVO), przenoszenia danych (art. 20 DSGVO) oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 DSGVO), jeżeli w odniesieniu do Państwa danych spełnione są wymogi prawne określone w DSGVO. Niezwłocznie poinformujemy Państwa, a na pewno w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa wniosku, o działaniach podjętych w odpowiedzi na Państwa wniosek zgodnie z art. 15-21 DSGVO lub o każdym wymaganym przedłużeniu czasu. W przypadku sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 16-18 DSGVO), powiadomimy wszystkich odbiorców, którym ujawniliśmy Państwa dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Na Państwa życzenie poinformujemy Państwa o tych odbiorcach.

We wszystkich tych przypadkach prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (patrz 3. powyżej) na podane tam adresy kontaktowe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej powołującej się na powyższe prawa, poprosimy dodatkowo o informacje niezbędne do potwierdzenia tożsamości. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych (art. 77 DSGVO, § 19 BDSG).

10. Zmiany

Co pewien czas konieczne jest dostosowanie treści niniejszej informacji o ochronie prywatności. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany w dowolnym momencie. Zmienioną wersję informacji o ochronie prywatności opublikujemy również tutaj. Podczas ponownej wizyty na naszej stronie należy zatem ponownie przeczytać informacje o ochronie danych.

Wersja: Luty 2022