Informacje o ochronie danych online

Inhaltsverzeichnis

1. Jesteśmy odpowiedzialni za Państwa dane

Ochrona i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Abyście mogli Państwo czuć się u nas bezpiecznie również w obszarze ochrony danych, przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się u nas w ścisłej zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (DSGVO) oraz federalną ustawą o ochronie danych (BDSG).

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy wyrazili Państwo na to wcześniej zgodę. My, to znaczy

Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Strasse 6, 76135 Karlsruhe, Niemcy

oraz nasi usługodawcy, którzy przetwarzają Państwa dane w naszym imieniu w celach określonych poniżej (dalej: Sovendus, my). W imieniu dostawców produktów oraz partnerów reklamowych (partnerów biznesowych Sovendus) pośredniczymy w sprzedaży pełnoletnim klientom końcowym bonów i ofert specjalnych obejmujących wszystkie obszary działalności handlowej. Naszymi usługodawcami są na przykład dostawcy oprogramowania, dostawcy usług poczty e-mail oraz centra danych. Nasi usługodawcy nie mogą przetwarzać Państwa danych do innych celów ani dla siebie samych.

Oprócz powyższego adresu e-mail, mogą Państwo skontaktować się z nami również poprzez adres e-mail info[at]sovendus.com. Ważne jest dla nas, aby w każdej chwili mogli Państwo dowiedzieć się na podstawie poniższych informacji, jakie dane osobowe są zbierane podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz kiedy korzystają Państwo z naszych usług i ofert, a także w jaki sposób przetwarzamy te dane.

2. Jak bezpieczne są Państwa dane?

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych oraz w celu zapewnienia ochrony Państwa praw i przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych UE i Republiki Federalnej Niemiec (art. 32 DSGVO).

Podjęte środki mają na celu zapewnienie poufności i integralności Państwa danych oraz zagwarantowanie dostępności i niezawodności naszych systemów i usług w zakresie przetwarzania Państwa danych w perspektywie długoterminowej. Służą one również zapewnieniu szybkiego przywrócenia dostępności i dostępu do danych w przypadku wystąpienia incydentu fizycznego lub technicznego.
Nasze środki bezpieczeństwa obejmują również szyfrowanie Państwa danych. Podczas przesyłania do nas Państwa danych używamy metody szyfrowania Transport Layer Security (HTTPS). Wszystkie informacje wprowadzane przez Państwa online są przesyłane za pomocą szyfrowanej drogi transmisji. Oznacza to, że informacje te nie mogą być w żadnym momencie przeglądane przez nieupoważnione osoby trzecie.

Nasze przetwarzanie danych oraz środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z postępem technologicznym. Nasi pracownicy są oczywiście zobowiązani na piśmie do zachowania poufności i przestrzegania wymogów DSGVO w zakresie ochrony danych.

3. Nasz inspektor ochrony danych

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony lub bezpieczeństwa danych osobowych, mogą Państwo zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych pocztą e-mail na adres data-protection@sovendus.com lub pocztą tradycyjną na adres Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Straße 6, 76135 Karlsruhe, Niemcy

4. Co to są dane obowiązkowe lub pola wymagane?

Jeśli niektóre pola danych są oznaczone lub zaznaczone jako dane obowiązkowe lub pola wymagane podczas procesu zbierania danych, dostarczenie tych danych jest wymagane przez prawo lub umowę, lub potrzebujemy tych danych do zawarcia umowy, wybranej usługi lub określonego celu. Jest rzeczą oczywistą, że przekazanie informacji leży w Państwa gestii, nawet w przypadku danych obowiązkowych. Nieprzekazanie tych informacji może spowodować, że umowa nie zostanie przez nas zrealizowana lub żądana usługa nie zostanie uświadczona lub nie zostanie osiągnięty określony cel.

5. W jakim celu przetwarzane są Państwa dane?

a. Zapytania

 Przetwarzamy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania (art. 6 ust. 1 b, f DSGVO). Przekazanie danych adresowych i telekomunikacyjnych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Dobrowolne przekazanie dalszych danych ułatwi przetworzenie Państwa zapytania i pozwoli nam na dostarczenie bardziej szczegółowych informacji. Informacje z Państwa zapytania przechowujemy po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie z reguły przez okres trzech miesięcy na wypadek dalszych zapytań, chyba że ze względu na dokumentację konieczny jest dłuższy okres (art. 6 ust. 1 c, art. 5 ust. 2 DSGVO).

b. Pseudonimizowane analizy klientów

Przetwarzamy Państwa dane z zapytania o bony i oferty specjalne oraz biuletyny e-mailowe i związane z nimi transakcje z partnerami biznesowymi Sovendus na potrzeby analiz pseudonimizowanych (patrz również c. i d). Dzięki temu chcielibyśmy przedstawiać Państwu w przyszłości oferty Sovendus i naszych partnerów biznesowych, dostosowane do Państwa potencjalnych zainteresowań (np. bony lokalne lub oferty specjalne). Z drugiej strony, w analizach pseudonimizowanych, o których mowa chcielibyśmy wziąć pod uwagę możliwe ograniczenia naszych partnerów biznesowych, którzy np. rozróżniają w ofertach między nowymi i dotychczasowymi klientami lub np. nakładają ograniczenia czasowe na realizację zamówień, dzięki czemu będą Państwo otrzymywać tylko takie bony, które będziecie w stanie wykorzystać oraz np. takie oferty, jak bezpłatne oferty próbne gazet codziennych, czasopism lub próbek produktów, które będą mogły być dostarczane również Państwu.

Do tego celu wykorzystywane są wyłącznie dane pseudonimizowane (art. 6 ust. 1 f DSGVO). Nasz uzasadniony interes leży w skutecznym pośredniczeniu w sprzedaży bonów i ofert specjalnych od partnerów biznesowych Sovendus.

Możecie Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych, naciskając poniższy przycisk, aby wyświetlić „Dezaktywacja”. Jeśli chcecie Państwo ponownie uaktywnić analizę pseudonimizowaną, prosimy o naciśnięcie przycisku, aby wyświetlić „Aktywacja”.

Aktywacja (kolor niebieski i przełącznik w prawo) / Dezaktywacja (kolor szary i przełącznik w lewo)

c. Nasze oferty bonów

Niektórzy z naszych partnerów reklamowych zaoferują nasze oferty bonów na swojej stronie internetowej po dokonaniu zakupu online. Aby wybrać interesującą dla Państwa ofertę bonów, nasi partnerzy reklamowi przekażą nam wartość skrótu zapamiętywania Państwa adresu e-mail i Państwa adresu IP w formie spseudonimizowanej i zaszyfrowanej (art. 6 ust. 1 f DSGVO). Spseudonimizowana wartość skrótu zapamiętywania adresu e-mail jest wykorzystywana przez nas w celu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu reklamowego (art. 21 ust. 3, art. 6 ust. 1 c DSGVO). Adres IP jest wykorzystywany przez nas wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i zazwyczaj jest anonimizowany po siedmiu dniach. Ponadto partnerzy reklamowi przekazują nam do celów rozliczeniowych pseudonimizowany numer zamówienia, wartość zamówienia z walutą, identyfikator sesji, kod kuponu i znacznik czasu (art. 6 ust. 1 f DSGVO).

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą bonów, do Państwa adresu e-mail nie ma przypisanych żadnych zastrzeżeń reklamowych, i klikniecie Państwo na baner bonu, który jest wyświetlany tylko w tym przypadku, nasi partnerzy reklamowi przekażą nam w zaszyfrowanej formie: zwrot grzecznościowy, nazwisko, kod pocztowy i adres e-mail w celu przygotowania bonu (art. 6 ust. 1 b, f DSGVO). Po przetworzeniu danych niezbędnych do przygotowania bonu, otrzymają Państwo e-mail na podany adres poczty e-mail z kodem bonu (art. 6 ust. 1 b DSGVO).

d. Nasze oferty specjalne

Część naszych partnerów reklamowych zaoferuje Państwu nasze oferty specjalne na swojej stronie internetowej po dokonaniu zakupu online. W celu wybrania oferty specjalnej, aktualnie interesującej dla Państwa, nasi partnerzy reklamowi przekażą nam w formie spseudonimizowanej i zaszyfrowanej: zwrot grzecznościowy, rok urodzenia, kraj, kod pocztowy, wartość skrótu zapamiętywania adresu e-mail i Państwa adres IP (art. 6 ust. 1 f DSGVO). Ponadto spseudonimizowana wartość skrótu adresu e-mail jest wykorzystywana przez nas w celu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu reklamowego (art. 21 ust. 3, art. 6 ust. 1 c DSGVO). Adres IP jest wykorzystywany przez nas wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i zazwyczaj jest anonimizowany po siedmiu dniach (art. 6 ust. 1 f DSGVO). Ponadto, po kliknięciu na ofertę specjalną, Państwa imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail i/lub numer telefonu zostają nam przekazane w zaszyfrowanej formie przez naszych partnerów reklamowych w ramach procesu przygotowania spersonalizowanego zapytania o ofertę specjalną u dostawcy produktu (art. 6 ust. 1 b, f DSGVO).

Jeśli wybiorą Państwo jedną z naszych ofert specjalnych, przetworzymy w tym celu Wasze niezbędne dane, w pierwszej kolejności dla zamówienia oferty specjalnej. Następnie Państwa dane zostaną przesłane również do wybranego przez Was dostawcy produktu, którego ofertę wybraliście (art. 6 ust. 1 b DSGVO). Państwa dane zostaną wtedy wykorzystywane przez nas do analiz tylko w formie spseudonimizowanej (art. 6 ust. 1 f DSGVO, patrz b. powyżej). Po przekazaniu danych, odpowiedzialny za ich dalsze przetwarzanie jest wyłącznie określony dostawca produktu.

e. Wysyłka newslettera pocztą e-mail przez Sovendus

Za Państwa wyraźną zgodą, która może zostać wycofana w każdej chwili, będziemy przesyłać Państwu pocztą e-mail nasz newsletter z bonami i ofertami specjalnymi naszych partnerów biznesowych z obszaru działalności handlowej i wydawniczej (art. 7 ust. 2 nr 3 ustawy o ochronie przed nieuczciwą konkurencją/UWG, art. 6 ust. 1 a DSGVO).

Po wyrażeniu zgody przetwarzamy Państwa dane obowiązkowe, aby móc zwracać się do Państwa osobiście w newsletterze.

f. Wysyłka newslettera pocztą e-mail przez naszych partnerów reklamowych

Jeśli za wyraźną zgodą jednego z naszych partnerów reklamowych wybiorą Państwo swój osobisty biuletyn, która może zostać wycofana w każdej chwili, wybrany biuletyn będzie przysyłany pocztą e-mail bezpośrednio od danego partnera reklamowego (§ 7 ust. 2 nr 3 UWG, art. 6 ust. 1 a DSGVO). W tym celu przekazujemy Państwa dane i Państwa zgodę partnerowi reklamowemu, którego e-mailowy biuletyn Państwo wybraliście (art. 6 ust. 1 a, f DSGVO). Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę u partnera reklamowego.

g. Wysyłka newslettera e-mail przez dostawców produktów

W przypadku wyboru osobistego biuletynu informacyjnego dostawcy produktu za wyraźną zgodą, która może zostać wycofana w każdej chwili, lub na podstawie umowy, wybrany biuletyn będzie przysyłany pocztą e-mail bezpośrednio od danego dostawcy produktu (§ 7 ust. 2 nr 3 UWG, art. 6 ust. 1 a, b DSGVO). W tym celu przekazujemy Państwa dane i ewentualnie Państwa zgodę lub oświadczenie umowne dostawcy produktu, którego e-mailowy biuletyn informacyjny Państwo wybraliście (§ 7 ust. 2 nr 3 UWG, art. 6 ust. 1 a, b, f DSGVO). Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę u dostawcy produktu.

h. Dokumentacja zgody

Gdy uzyskamy Państwa zgodę na wysyłanie newslettera pocztą elektroniczną, Państwa adres IP zostanie zebrany i przechowywany w celach dokumentacyjnych (art. 7 ust. 1, art. 7). 6 (1) (c) PKBR).

i. Okres przechowywania

Przechowujemy Państwa dane zebrane w celach reklamowych do momentu wycofania Państwa zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach reklamowych.

j. Zmiana celu

Jeśli z biegiem czasu zmienimy cele przetwarzania, zaktualizujemy wprzód niniejszą informację o ochronie prywatności.

k. Aplikacje online

Jeśli aplikują Państwo na jedną z naszych ofert pracy, my i nasz usługodawca Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Wien (Österreich) przetworzymy Państwa adres, dane teleadresowe i aplikacyjne w celu zapoznania się z Państwa aplikacją (§ 26 ust. 1) BDSG).

Jeśli procedura aplikacyjna zakończy się bez zatrudnienia, Państwa dane będą przechowywane przez kolejne trzy miesiące w celach dokumentacyjnych, a następnie zostaną usunięte, chyba że udzielili nam Państwo zgody na wykorzystanie Państwa danych w dalszych procedurach aplikacyjnych w naszej firmie (§ 26 ust. 1 BDSG, art. 6 ust. 1 a, f DSGVO). Prosimy o zwrócenie uwagi na nasze szczególne informacje dotyczące ochrony danych dla aplikantów.

6. Prawo do sprzeciwu i wycofania zgody w każdej chwili

Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych w każdej chwili z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych (art. 21 ust. 1 DSGVO).

Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu Waszych danych w celach reklamowych lub chcą Państwo wycofać udzieloną zgodę (art. 21 ust. 2 DSGVO), w dowolnej chwili wystarczy przesłać krótką wiadomość do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych drogą elektroniczną na adres e-mail data-protection@sovendus.com lub pocztą na adres Sovendus GmbH, Datenschutz, Hermann-Veit-Straße 6, 76135 Karlsruhe. Państwa dane nie będą wtedy przetwarzane w celach reklamowych objętych sprzeciwem reklamowym lub wycofaniem zgody.

Zgodność z prawem procesu przetwarzania danych do czasu złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody pozostaje nienaruszona.

Po złożeniu przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych lub po wycofaniu Państwa zgody, zgodnie z art. 21 ust. 3 DSGVO jesteśmy zobowiązani do umieszczenia wymaganych w tym celu danych (nazwisko, adres, adres e-mail) na naszej wewnętrznej liście sprzeciwów reklamowych i trwałego ich przechowywania (blokowania) – tylko w tym celu – oraz do ich zestawiania z naszymi przyszłymi plikami reklamowymi (art. 6 ust. 1 c, f DSGVO). W ten sposób można trwale zapewnić przestrzeganie Państwa sprzeciwu reklamowego lub wycofania Państwa zgody.

7. Korzystanie z technologii

a. Informacje niezbędne z technicznego punktu widzenia do przekazywania lub świadczenia naszych usług

Korzystamy z technologii, które są wymagane z technicznego punktu widzenia, aby umożliwić i zapewnić funkcjonowanie naszych stron internetowych oraz uwzględnić odrzucenie danej technologii, np. ciasteczek (cookies) i/lub wycofanie Państwa zgody na korzystanie z tej technologii (art. 6 ust. 1 b, f DSGVO).

Stosowane są następujące technologie:

Oznaczenie Technologia Okres ważności Informacja / Funkcja
SOV_OPTOUT Cookie 100 lat Wymagane jest długoterminowe przechowywanie sprzeciwu klienta końcowego wobec pseudonimowej analizy klienta.
Tekst informacyjny na stronach internetowych Sovendus
cookieconsent_notice_accepted Cookie 1 rok Wymagane w celu ustalenia, czy użytkownik końcowy widział już informacje o wymaganych technologiach lub czy tekst powiadomienia powinien być nadal wyświetlany użytkownikowi końcowemu.
Prescreen-Integration
bePreScreen Cookie Session Wymagane jest zintegrowanie i wyświetlenie otwartych stanowisk pracy w Sovendus z systemem zarządzania kandydatami na stronach internetowych dotyczących kariery w Sovendus.
lufursdcevgps Cookie 7 dni
PHPSESSID Cookie 12 godzin
Test Cookie Session
Proces realizacji vouchera Sovendus
Exactag Cookie do 20 lat Wymagane do rozliczenia dystrybuowanych bonów w ramach współpracy pomiędzy Sovendus i Tchibo GmbH, Hamburg. Informacje na temat prośby o bon w Sovendus są przekazywane do usługodawcy Tchibo, firmy Exactag, Düsseldorf, za pośrednictwem pikseli śledzących, a linki i pliki cookie są ustawiane w tym celu. Jeśli użytkownik nie życzy sobie tego, może ustawić plik cookie Exactag opt-out dla kampanii voucherowych tego partnera reklamowego w Sovendus za pośrednictwem następującego łącza: https://www.sovendus.com/tchibo_exactag_optout.
sov-nps Cookie 1 rok Wymagane, aby zapobiec wielokrotnemu użyciu lub niewłaściwemu użyciu wyników Net Promotora. Pozwala na wystawienie tylko jednej oceny przez klienta końcowego, o ile plik cookie jest ważny i aktualny.

b. Co to są „cookies” i do czego je wykorzystujemy

„Cookies” to małe pliki, które są przenoszone na dysk twardy komputera przez przeglądarkę internetową lub inny program. Są one zapisywane lokalnie na dysku twardym komputera i przechowywane w stanie gotowym do późniejszego pobrania.

Pliki cookies wykorzystujemy

  •  w celu umożliwienia i zapewnienia niezbędnych funkcji technicznych (art. 6 ust. 1 b, f DSGVO),
  • oraz przestrzegania odrzucenia plików cookies i/lub cofnięcia zgody użytkownika na ich wykorzystanie (art. 6 ust. 1 c DSGVO).

Ciasteczka sesyjne są używane tylko podczas bieżącej sesji. Pliki cookie, o których mowa są usuwane po zakończeniu sesji, tzn. po opuszczeniu przez użytkownika naszej strony internetowej lub po zamknięciu okna przeglądarki. Inne pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika przez dłuższy czas i umożliwiają nam lub osobom trzecim rozpoznanie jego przeglądarki przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie).

c. Usuwanie plików cookie/wycofanie zgody

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby informowała Państwa o aktywacji cookies lub odrzucała wszystkie lub przynajmniej z zasady niektóre pliki cookies (np. tylko cookies osób trzecich). Jeśli jednak wyłączycie Państwo obsługę plików cookie za pomocą przeglądarki, nie będziecie mogli już korzystać z różnych funkcji na naszej stronie internetowej.

Poniższe linki służą do zapoznania się z tą opcją w najpopularniejszych przeglądarkach:

Przeglądarka: support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Firefox: support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer

Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Należy pamiętać, że po usunięciu wszystkich plików cookie, zostaną usunięte również pliki cookie służące do przestrzegania opcji wycofania zgody.

d. Pomiar zasięgu z Matomo

Używamy oprogramowania do analizy sieciowej Matomodo pomiaru zasięgu (tworzenie anonimowych statystyk odwiedzin i wydajności) na naszej stronie internetowej. Pomiar zasięgu jest wykorzystywany do pomiaru wydajności, wykrywania problemów nawigacyjnych, optymalizacji technicznej, oceny wydajności niezbędnych serwerów i analizy oglądanych treści i jest absolutnie niezbędny dla funkcjonalności naszej strony internetowej (art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności i łączności 2002/58).

W celu rozróżnienia użytkowników w pomiarze zasięgu Matomo używa cyfrowego odcisku palca z informacji o przeglądarce (typ, wersja, wtyczki i język), używanego systemu operacyjnego i Twojego adresu IP. Ten cyfrowy odcisk palca jest ważny tylko przez 24 godziny, po tym czasie zostaje zanonimizowany.

Adres IP jest anonimizowany natychmiast po jego pobraniu (art. 6 ust. 1 f RODO). Nasz uzasadniony interes polega na realizacji anonimizowanego pomiaru zasięgu zgodnie z zasadą minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 lit. c RODO).

W związku z tym na podstawie przetwarzanych danych tworzone są anonimowe statystyki odwiedzin i wydajności, dotyczące typów używanych przeglądarek, wersji przeglądarek, systemów operacyjnych, krajów pochodzenia, daty i godziny żądań serwera, liczby odwiedzin, czasu spędzonego na stronie internetowej i aktywowanych linków.

Informacje te są wykorzystywane w celu pomiaru zasięgu przez okres maksymalnie 25 miesięcy, a następnie usuwane. 

Informacje generowane przez Matomo na temat korzystania z tej strony internetowej są przetwarzane wyłącznie na naszych serwerach oraz na serwerach podmiotów przetwarzających zlecenia (art. 28 RODO) i nie są przekazywane osobom trzecim.

W każdej chwili możesz się sprzeciwić pomiarowi zasięgu za pomocą Matomo ze skutkiem na przyszłość, klikając ten przycisk.

Aktywacja (kolor niebieski i przełącznik w prawo) / Dezaktywacja (kolor szary i przełącznik w lewo)

8. Plik dziennika

Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na tę stronę lub strony internetowe z naszej sieci reklamowej, dane o tym zdarzeniu są tymczasowo zapisywane i przetwarzane w pliku dziennika (art. 6 ust. 1 f DSGVO). Są to:

  • Kategoria lub rodzaj pobieranego pliku,
  • Data i godzina pobrania,
  • Ilość przesłanych danych,
  • Informacja, czy pobranie zostało zakończone sukcesem,
  • Metoda dostępu/funkcja wymagana przez żądające urządzenie końcowe,
  • Opis typu używanej przeglądarki internetowej,
  • Odsyłacz (strona internetowa, przez którą użytkownik wszedł na naszą stronę) oraz
  • adres IP.


Tymczasowe przechowywanie tych tzw. logów serwera jest niezbędne do świadczenia usługi ze względów technicznych, a następnie do zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Dane są zazwyczaj anonimizowane po siedmiu dniach poprzez skrócenie adresu IP.

9. Jak można skorzystać z prawa do ochrony prywatności?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, oczywiście chętnie udzielimy Państwu informacji (art. 15 DSGVO) na temat dotyczących Państwa danych.

Ponadto przysługują Państwu dodatkowe prawa do sprostowania (art. 16 DSGVO), usunięcia (art. 17 DSGVO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 DSGVO), przenoszenia danych (art. 20 DSGVO) oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 DSGVO), jeżeli w odniesieniu do Państwa danych spełnione są wymogi prawne określone w DSGVO. Niezwłocznie poinformujemy Państwa, a na pewno w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa wniosku, o działaniach podjętych w odpowiedzi na Państwa wniosek zgodnie z art. 15-21 DSGVO lub o każdym wymaganym przedłużeniu czasu. W przypadku sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 16-18 DSGVO), powiadomimy wszystkich odbiorców, którym ujawniliśmy Państwa dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Na Państwa życzenie poinformujemy Państwa o tych odbiorcach.

We wszystkich tych przypadkach prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (patrz 3. powyżej) na podane tam adresy kontaktowe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej powołującej się na powyższe prawa, poprosimy dodatkowo o informacje niezbędne do potwierdzenia tożsamości. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych (art. 77 DSGVO, § 19 BDSG).

10. Zmiany

Co pewien czas konieczne jest dostosowanie treści niniejszej informacji o ochronie prywatności. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany w dowolnym momencie. Zmienioną wersję informacji o ochronie prywatności opublikujemy również tutaj. Podczas ponownej wizyty na naszej stronie należy zatem ponownie przeczytać informacje o ochronie danych.

Wersja: Grudzień 2020