Personvernerklæring på nett

Inhaltsverzeichnis

1. Vi er ansvarlige for personopplysningene dine

Ditt personvern er viktig for oss, og vi er opptatt av å verne om dine personopplysninger. For at du skal kunne føle deg trygg hos oss når det gjelder personvern, behandler vi personopplysningene dine i streng overensstemmelse med EUs personvernforordning (GDPR) og den tyske personvernloven (BDSG).

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar person. Vi behandler kun dine personopplysninger hvis vi har lov til å gjøre det ved lov, eller du har gitt oss ditt forhåndssamtykke. Vi, det vil si

Sovendus GmbH, c/o Design Offices Karlsruhe Bahnhofplatz, Bahnhofplatz 12, 76137 Karlsruhe, Tyskland

og våre tjenesteleverandører, som behandler opplysningene på våre vegne for formålene spesifisert nedenfor (heretter: Sovendus, «vi» eller «oss»). Vi tilbyr kuponger og spesialtilbud til voksne sluttkunder for våre produktleverandører og annonsepartnere (Sovendus’ samarbeidspartnere) fra alle bransjer. Våre tjenesteleverandører inkluderer blant annet programvareleverandører, e-posttjenesteleverandører og databehandlingsleverandører. Våre tjenesteleverandører har ikke lov til å behandle opplysningene til andre eller egne formål

Du kan kontakte oss på den ovennevnte postadressen eller via e-post på service@sovendus.com. Vi er opptatt av at du til enhver tid skal kunne være informert om hvilke personopplysninger som samles inn i forbindelse med ditt besøk av nettstedet vårt eller bruk av våre tjenester og tilbud, og hvordan vi behandler dem.

2. Hvor sikre er opplysningene dine?

Vi har gjennomført tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot endring, tap, ødeleggelse og uautorisert tilgang og ivareta dine rettigheter i samsvar med gjeldende personvernforskrifter i EU og Forbundsrepublikken Tyskland (jf. personvernforordningen art. 32).

Tiltakene er ment å sikre konfidensialiteten og integriteten til opplysningene, samt sikre kontinuerlig tilgjengelighet og robusthet i våre systemer og tjenester ved behandling av opplysningene dine på lang sikt. Disse tiltakene er også ment å sikre muligheten til å kunne gjenopprette tilgjengelighet og tilgang til opplysningene i rett tid, i tilfelle en fysisk eller teknisk hendelse.

Våre sikkerhetstiltak inkluderer også kryptering av opplysningene. Når opplysningene dine overføres til oss, krypteres de ved hjelp av Transport Layer Security (HTTPS). All informasjon du oppgir på nettet sendes via kryptert overføring. Dette betyr at disse opplysningene ikke kan ses av uautoriserte tredjeparter.

Våre databehandlings- og sikkerhetstiltak gjennomgår kontinuerlige forbedringer i henhold til den nyeste teknologien. I tillegg er våre ansatte underlagt konfidensialitet og fullt bundet til å overholde alle kravene i personvernforordningen.

3. Vårt personvernombud

Hvis du har spørsmål angående personvern eller datasikkerhet, kan du kontakte vårt personvernombud via e-post på service@sovendus.com eller via post til Sovendus GmbH, c/o Design Offices Karlsruhe Bahnhofplatz, Bahnhofplatz 12, 76137 Karlsruhe, Tyskland.

4. Hva er obligatoriske opplysninger eller obligatoriske felt?

Dersom visse datafelt er spesifisert eller merket som «obligatoriske opplysninger» eller «obligatoriske felt» under innhenting, betyr dette at disse opplysningene enten er påkrevd ved lov eller i forbindelse med en avtale, avtaleinngåelse, den forespurte tjenesten eller det angitte formålet. Du står selvfølgelig fritt til å oppgi opplysningene, selv om de er obligatoriske, etter eget skjønn. Unnlatelse av å gi slike opplysninger, kan imidlertid bety at avtalen ikke kan oppfylles, den forespurte tjenesten ikke kan leveres eller det angitte formålet ikke kan oppnås.

5. Hva er formålet med behandlingen av personopplysningene dine?

a. Henvendelser

Vi behandler opplysningene dine for å svare på dine henvendelser (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav b). Opplysninger som adresse og telekommunikasjon, som er merket som obligatoriske, er nødvendige for å kunne behandle og svare på din henvendelse. Frivillig kommunikasjon av ytterligere opplysninger gjør det lettere for oss å håndtere og svare utfyllende på henvendelsen din. Opplysninger knyttet til en henvendelse lagres som regel i en periode på tre måneder fra vårt første svar, som referanse for eventuelle påfølgende henvendelser; med mindre en lengre oppbevaringsperiode kreves for dokumentasjonsformål (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav c og art. 5 nr. 2).

b. Pseudonymiserte kundeanalyser

Vi behandler opplysningene dine fra forespørsler om kuponger og spesialtilbud, nyhetsbrev på e-post og relaterte transaksjoner med Sovendus’ samarbeidspartnere for analyser i pseudonymisert form (se også c. og d.).
På den ene siden ønsker vi å kunne gi deg skreddersydde tilbud i samsvar med dine potensielle interesser (f.eks. lokale kuponger eller spesialtilbud) hos Sovendus og våre samarbeidspartnere på nettet. Samtidig ønsker vi at disse pseudonyme analysene tar hensyn til mulige begrensninger fra våre samarbeidspartnere, for eksempel differensiering mellom nye og eksisterende kunder i tilbud eller tidsbegrensninger for bestillinger, slik at du kun blir tilbudt relevante kuponger og spesialtilbud, herunder gratis prøvetilbud for dagsaviser, magasiner eller produktprøver som også kan leveres til deg.
Til dette formålet brukes kun pseudonymiserte opplysninger (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f). Vår legitime interesse er en vellykket markedsføring av kupong- og fordelstilbud fra Sovendus’ samarbeidspartnere.
Du kan protestere mot denne behandlingen når som helst ved å klikke på den nedenstående knappen slik at den viser «Deaktivert». Hvis du ønsker å aktivere analyse med pseudonymiserte opplysninger igjen, kan du trykke på knappen igjen slik at den viser «Aktivert».

Aktivert (blå og bryter til høyre) / deaktivert (grå og bryter til venstre) 

c. Våre kupongtilbud

Noen av våre annonsepartnere kan presentere våre kupongtilbud på deres nettsted etter ditt nettkjøp. For å velge et relevant kupongtilbud for deg, vil våre annonsepartnere overføre den pseudonymiserte hash-verdien til e-postadressen og Ip-adressen din i kryptert form til oss (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f). Den pseudonymiserte hash-verdien til e-postadressen din brukes til å vurdere om det foreligger en innvending mot å motta tilbud fra oss (jf. personvernforordningen art. 21 nr. 3 og art. 6 nr. 1 bokstav c). IP-adressen brukes utelukkende til personvernformål, og den blir som regel anonymisert etter syv dager.

Videre vil våre annonsepartnere overføre ordrenummer, ordreverdi med valuta, økt-ID, kupongkode og tidsstempel i pseudonymisert form til oss (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f). Hvis du er interessert i ett av våre kupongtilbud og klikker på kupongbanneret, og det ikke foreligger noen innvendinger mot å motta slike tilbud, vil våre annonsepartnere overføre adressen, navnet og e-postadressen din i kryptert form til oss (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav b og f).

Når de nødvendige dataene har blitt behandlet for å utarbeide kupongen din, vil kupongkoden sendes til e-postadressen du har oppgitt (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav b).

d. Våre spesialtilbud

Noen av våre annonsepartnere presenterer våre spesialtilbud på deres nettsteder etter at du har fullført ditt nettkjøp på nettstedet vårt. For å gjøre det mulig for oss å tilby oppdaterte, regionale tilbud som er interessante for deg, sender våre annonsepartnere oss relevante opplysninger i pseudonymisert og kryptert form, herunder tittel, fødselsår, land, postnummer, hash-verdi for e-postadresse og IP-adresse (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f). Den pseudonymiserte hash-verdien til e-postadressen brukes også til å identifisere enhver mulig avvisning av reklame fra deg (jf. personvernforordningen art. 21 nr. 3 og art. 6 nr. 1 bokstav c). IP-adressen brukes kun til personvernformål, og den blir som regel anonymisert etter syv dager (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav b og f).

Når du klikker på et spesialtilbud, vil opplysninger om navn, adresse og e-postadresse også bli videresendt til oss av vår annonsepartner i kryptert form, slik at vi kan forberede den personlige forespørselen om spesialtilbudet for den respektive produktleverandøren (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav b og f).

Når du velger ett av våre spesialtilbud, behandler vi først og fremst opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre bestillingen av spesialtilbudet. Deretter vil opplysningene dine også bli sendt til produktleverandøren av det gjeldende spesialtilbudet (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav b). I etterkant av dette vil vi kun bruke opplysningene dine i pseudonymisert form til analyser (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f), se b. ovenfor.

Når opplysningene er overført, er den respektive produktleverandøren ansvarlig for eventuell videre behandling av opplysningene dine.

e. Sovendus’ nyhetsbrev på e-post

Hvis du med ditt uttrykkelige samtykke (som du kan trekke tilbake når som helst) abonnerer på et personlige nyhetsbrev fra en av våre annonsepartnere, vil den respektive annonsepartneren sende deg det valgte nyhetsbrevet direkte på e-post (jf. personvernforordningen art. 7 nr. 2, art. 6 nr. 1 bokstav a og nr. 3 i tysk lov mot utilbørlig konkurranse «UWG»).

For dette formålet vil vi overføre opplysningene og samtykkeerklæringen din til den respektive annonsepartneren (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a og f). Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan du når som helst kontakte annonsepartneren.

f. Videresending til tilknyttede nettverk (tredjepartsleverandører)

Noen av våre annonsepartnere bruker såkalte «tilknyttede nettverk» (tredjepartsleverandører) for kupongtilbud. Tilknyttede nettverk kan spore om vårt kupongtilbud bidrar til et kjøp eller nettstedbesøk av annonsepartneren (heretter kalt «sporing»). Formålet med dette er fakturering mellom annonsepartneren og oss, samt analyse av handleatferd hos annonsepartneren. Et tilknyttet nettverk brukes dersom du tidligere har samtykket til dette, og blir omdirigert fra vår nettside via en lenke til det tilknyttede nettverket. Det tilknyttede nettverket kan ved hjelp av lenken gjenkjenne at du kommer fra vårt nettsted, og hvilken annonsepartner du ønsker å besøke. Det tilknyttede nettverket videresender deg direkte til den valgte annonsepartneren hvor du kan løse inn kupongen din.

Når du videresendes av et tilknyttet nettverk, vil følgende opplysninger bli behandlet av det tilknyttede nettverket: IP-adresse, nettleserinformasjon, data om opprinnelse fra Sovendus, data om påfølgende besøk og kjøp fra annonsepartneren. Hvis det er aktuelt, vil det tilknyttede nettverket lagre informasjon på enheten din for sporingsformål (f.eks. informasjonskapsler).

Vi vil kun omdirigere deg til et tilknyttet nettverk hvis du tidligere har samtykket til denne omdirigeringen. Det rettslige grunnlaget for videresendingen er da artikkel 6 første ledd nr. 1 bokstav a i personvernforordningen. Ettersom vi ikke lagrer samtykket ditt, vil det automatisk utløpe etter at du har klikket på lenken eller lukket nettstedet.

Følgende tilknyttede nettverk brukes (vær oppmerksom på at ulike tilknyttede nettverk kan foreta ytterligere behandling av dine personopplysninger):

g. Nyhetsbrev på e-post fra våre annonsepartnere

Hvis du med ditt uttrykkelige samtykke (som du kan trekke tilbake når som helst) melder deg på et personlig nyhetsbrev fra en av annonsepartnerne våre, vil den respektive annonsepartneren sende deg det valgte nyhetsbrevet direkte på e-post (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a og art. 7 avsnitt 2 nr. 3 i tysk lov mot utilbørlig konkurranse «UWG»).

For dette formålet vil vi overføre opplysningene og samtykkeerklæringen din til den respektive annonsepartneren (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a og f). Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan du når som helst kontakte annonsepartneren.

h. Nyhetsbrev på e-post fra produktleverandører

Hvis du med ditt uttrykkelige samtykke (som du kan trekke tilbake når som helst) eller på bakgrunn av en avtale abonnerer på et personlig nyhetsbrev fra en produktleverandør, vil den respektive produktleverandøren sende deg det valgte nyhetsbrevet direkte på e-post (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a og b, og art. 7 avsnitt 2 nr. 3 i tysk lov mot utilbørlig konkurranse «UWG»).

For dette formålet vil vi overføre opplysningene og samtykkeerklæringen, eller avtalen din til den respektive produktleverandøren (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a, b og f, og art. 7 avsnitt 2 nr. 3 i tysk lov mot utilbørlig konkurranse «UWG»). Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan du når som helst kontakte produktleverandøren.

i. Dokumentasjon av samtykke

Når vi innhenter ditt samtykke til sending av nyhetsbrev på e-post, vil IP-adressen din samles inn og lagres for dokumentasjonsformål (jf. personvernforordningen art. 7 nr. 1, art. 6 nr. 1 bokstav c).

j. Oppbevaringsperiode

Vi lagrer opplysningene vi har samlet inn fra deg for annonseformål inntil vi mottar en tilbakekalling av ditt samtykke eller en innvending mot behandling av opplysningene dine for annonseformål.

k. Endring av formål

Hvis vi bestemmer oss for å endre formål med behandlingen over tid, vil vi oppdatere denne personvernerklæringen før vi gjør det.

l. Nettsøknader

Hvis du søker på en jobb hos Sovendus, vil vi behandle opplysningene dine for å håndtere og vurdere søknaden din (jf. personvernforordningen art. 26 nr. 1). Vi trenger din adresse og opplysninger om telekommunikasjon merket som obligatoriske opplysninger for å kunne tilordne søknaden din på riktig måte og for å kontakte deg. Søknadsopplysningene som er merket som obligatoriske opplysninger, lar oss vurdere om søknaden din vil lykkes.
Hvis du ikke blir tilbudt eller hvis du avslår den tilbudte stillingen, vil vi lagre opplysningene dine i ytterligere tre måneder for dokumentasjonsformål og deretter slette dem, med mindre du har gitt oss ditt samtykke til å lagre opplysningene dine for videre søknadsprosedyrer (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a).

m. Bruk av SalesViewer®-teknologi:

På nettstedet https://online.sovendus.com samles og lagres opplysninger til markedsførings-, markedsundersøkelses- og optimaliseringsformål ved bruk av SalesViewer®-teknologien til SalesViewer® GmbH på grunnlag av nettstedoperatørens legitime interesser (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f).
Til dette formålet brukes en javascript-basert kode for å samle bedriftsrelaterte data og tilsvarende bruk. Opplysningene som samles inn med denne teknologien krypteres via en ikke-reversibel enveisfunksjon (såkalt «hashing»). Opplysningene er umiddelbart gjenstand for pseudonymisering og brukes ikke til å identifisere besøkende på dette nettstedet.
Opplysninger som lagres i forbindelse med Salesviewer vil bli slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for det tiltenkte formålet, forutsatt at slettingen ikke er i strid med eventuelle lovpålagte oppbevaringsplikter.
Du kan når som helst protestere mot innsamling og lagring av opplysningene dine med fremtidig virkning ved å klikke på denne lenken https://www.salesviewer.com/opt-out. Dette vil forhindre fremtidig innsamling av data fra SalesViewer® på dette nettstedet. Dette plasserer en informasjonskapsel for reservasjon mot dette nettstedet på enheten din. Hvis du sletter informasjonskapslene i denne nettleseren, må du klikke på denne lenken igjen.

n. Databehandling ved visning av Trustpilot-logoen.

Sovendus vil dele Ip-adressen din med Trustpilot A/S Ltd Pilestræde 58, 5 1112 København, Danmark etter at du har gitt ditt samtykke via vår samtykkeadministrasjon (Cookie Consent Manager) til å vise deg Sovendus’ nåværende vurdering på Trustpilot. Hvis du vil vite mer om hvordan Trustpilot behandler opplysningene dine, kan du lese personvernerklæringen til Trustpilot A/S her.

o. Bruk av opplysningene dine til nettanalyse og sporingsformål (Google Analytics)

For å optimalisere dette nettstedet og våre tjenester bruker vi Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Ireland Limited, et selskap etablert og drevet i henhold til irsk lov (registreringsnummer: 368047) med registrert kontor i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google»). Google Analytics bruker «informasjonskapsler», som er tekstfiler som lagres på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukere bruker nettstedet. Informasjonen som informasjonskapslene samler inn om din bruk av nettstedet (inkludert Ip-adressen din), overføres til og lagres av Google på servere i USA. Hvis IP-anonymisering imidlertid er aktivert på dette nettstedet, vil IP-adressen din først bli forkortet av Google i en EU-medlemsstat eller EØS-stat. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og forkortet der.
Google bruker denne informasjonen til å analysere din bruk av nettstedet for oss, for å sammenstille rapporter om nettstedaktivitet og for å tilby oss andre tjenester knyttet til nettstedaktivitet og internett-bruk. IP-adressen din som nettleseren din overfører som en del av Google Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre Google-data.
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine i denne sammenheng, er ditt samtykke i henhold til art. 6 nr. 1 første ledd bokstav a i personvernforordningen.
Personopplysningene dine blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for de ovennevnte formålene eller du trekker tilbake samtykket ditt.
Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å stille inn nettleseren tilsvarende. Vi vil imidlertid påpeke at du i dette tilfellet muligens ikke vil kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet fullt ut.
YDu kan også hindre Google i å samle inn opplysninger generert av denne informasjonskapselen og knyttet til din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) og fra å behandle disse opplysningene ved å laste ned og installere nettlesertillegget for bortvelging av Google Analytics som er tilgjengelig på tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Som et alternativ til dette nettlesertillegget eller nettlesere eller mobilenheter, kan du klikke på denne lenken for å forhindre at Google Analytics kan samle inn dine opplysninger på dette nettstedet i fremtiden (bortvelging vil kun fungerer i denne nettleseren og kun for dette domenet). En informasjonskapsel for bortvelging vil bli lagret på enheten din. Hvis du sletter informasjonskapslene i denne nettleseren, må du klikke på denne lenken igjen. Du finner mer informasjon om dette på tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en or på https://policies.google.com/privacy#products, https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de (generell informasjon om Google Analytics og personvern).
Vi gjør oppmerksom på at dette nettstedet bruker Google Analytics til sporing på serversiden for å sikre anonymisert innsamling av IP-adresser (såkalt IP-maskering).
For å overholde alle lovpålagte krav til personvern, har vi inngått en databehandleravtale med Google. Det kan ikke utelukkes at behandling av personopplysninger kan finne sted utenfor EU-rettens anvendelsesområde. Enhver overføring av personopplysninger til USA skjer på grunnlag av EU-kommisjonens beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå av 10. juli 2023 etter rammeverket «EU-US Data Privacy Framework».

s. Google Tag Manager (GTM)

Vi bruker GTM, et verktøy fra Google Inc., på nettstedet vårt. Med GTM kan vi administrere våre tagger for nettstedet via et grensesnitt. GTM plasserer ingen informasjonskapsler og behandler ingen personopplysninger, men fungerer mer som en asynkron installatør av JavaScript-tagger. GTM respekterer dessuten eventuelle sporingstagger som opprinnelig ble installert av GTM og deaktivert av deg.

6. Rett til å protestere og trekke tilbake ditt samtykke

Du har til enhver tid rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine på grunnlag av grunner knyttet til din særlige situasjon, forutsatt at de juridiske kravene er oppfylt (jf. personvernforordningen art. 21 nr. 1).

Hvis du ønsker å protestere mot behandling av personopplysningene dine for reklameformål eller hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt (jf. personvernforordningen art. 21 nr. 2), kan du når som helst sende en kort melding til vårt personvernombud på e-post service@sovendus.com eller via post til Sovendus GmbH, Data Protection, Bahnhofplatz 12, 76137 Karlsruhe, Tyskland. Opplysningene dine vil da ikke lenger bli behandlet til annonseformål som dekkes av din innvending eller tilbaketrekking av samtykke.
Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen før innsigelse eller tilbaketrekking av samtykke.
Dersom du protesterer mot behandling av personopplysningene dine til annonseformål eller hvis du trekker tilbake samtykket ditt, er vi i henhold til personvernforordningen art. 21 nr. 3 forpliktet til å lagre tilsvarende opplysninger (navn, adresse, e-postadresse) permanent i vår interne svarteliste for annonsering, slik at vi kan sammenligne dem med fremtidige reklamefiler (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav c og bokstav f). På denne måten kan vi sikre kontinuerlig overholdelse av din innsigelse eller tilbaketrekking av samtykke. Vi bruker de blokkerte opplysningene dine utelukkende til dette formålet.

7. Bruk av teknologier

a. Opplysninger som kreves til tekniske formål knyttet til sending eller levering av tjenestene våre

Vi bruker teknologier som for tekniske formål er nødvendige for å aktivere og sikre funksjonaliteten til våre nettsider og for å gjennomføre tilbakekalling av en teknologi, f.eks. informasjonskapsler og/eller tilbakekalling av ditt samtykke til bruk av teknologien (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav b og f).
Følgende teknologier brukes:

b. Hva er informasjonskapsler og hva bruker vi dem til?

«Informasjonskapsler» er små filer som lastes ned til datamaskinens harddisk av nettleseren eller andre programmer. Disse lagres lokalt på datamaskinens harddisk og holdes klare for senere henting.
Vi bruker informasjonskapsler for å muliggjøre og sikre nettstedets tekniske funksjonalitet (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav b og f), for å overholde brukeres bortvelging av informasjonskapsler og/eller tilbakekalling av samtykke til bruk av slike informasjonskapsler (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav c).
Øktinformasjonskapsler brukes kun for en bestemt økt. Disse informasjonskapslene slettes så snart økten er utløpt, dvs. når du har lukket nettstedet vårt eller lukket nettleseren. Andre informasjonskapsler forblir på sluttenheten din i lengre tid og gjør det mulig for oss eller tredjeparter å gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk (permanente informasjonskapsler).

b. Sletting av informasjonskapsler / tilbakekallelse av ditt samtykke

Du kan stille inn nettleseren til å varsle deg når informasjonskapsler settes eller til å generelt avvise alle eller spesifikke informasjonskapsler (f.eks. bare tredjeparts informasjonskapsler). Hvis du deaktiverer informasjonskapsler ved hjelp av nettleseren, vil du imidlertid ikke lenger kunne bruke visse funksjoner på nettstedet vårt.
Følgende lenker inneholder informasjon om denne muligheten for de mest brukte nettleserne:

Explorer: support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer

Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py

Safari: support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html

Vær oppmerksom på at hvis du sletter alle informasjonskapsler, vil informasjonskapslene som brukes for å overholde en eventuell tilbakekalling også bli slettet.

c. Essenzielle Cookies zur Übermittlung oder zur Bereitstellung unserer Dienstleistung

Wir setzen Cookies ein, die technisch erforderlich sind, um die Funktionsweise unserer Webseiten zu ermöglichen und sicherzustellen sowie, um die Ablehnung der Cookies und/oder den Widerruf Deiner Einwilligung in den Einsatz der Cookies zu berücksichtigen.

8. Loggføring

Hver gang en bruker besøker dette nettstedet eller andre nettsteder i vårt annonsenettverk, lagres og behandles opplysninger om denne prosessen midlertidig i en loggfil (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f). Disse opplysningene omfatter:

  • forespurt kategori eller filtype
  • dato og tidspunkt for forespørsel
  • mengde data som overføres
  • melding om forespørselen var vellykket
  • foretrukket tilgangsmetode/-funksjon for den anmodende terminalen
  • en beskrivelse av typen nettleser som brukes
  • henviser (nettstedet som du har kommet til nettstedet vårt fra)
  • IP-adresse

Midlertidig lagring av disse såkalte serverloggdataene er nødvendig av tekniske årsaker for å utføre tjenestene og for å ivareta systemsikkerheten. Opplysningene anonymiseres normalt etter syv dager ved at IP-adressen forkortes.

9. Hvordan kan du utøve dine personvernrettigheter?

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysningene dine, gir vi deg selvfølgelig gjerne informasjon (jf. personvernforordningen art. 15) om dette. Forutsatt at alle kravene i personvernforordningen er oppfylt, har du dessuten rett til retting (jf. personvernforordningen art. 16), sletting (jf. personvernforordningen art. 17), begrensning av behandling (jf. personvernforordningen art. 18), dataportabilitet (jf. personvernforordningen art. 20) og rett til å protestere mot behandling (jf. personvernforordningen art. 21).
I disse tilfellene ber vi deg om å ta kontakt med vårt personvernombud (se avsnitt 3 for mer informasjon) på kontaktadressene som er oppgitt. Hvis det er rimelig tvil om identiteten til den fysiske personen som utøver de nevnte rettighetene, vil vi i tillegg be om nødvendig informasjon for å bekrefte identiteten.
Til slutt har du rett til å sende inn en klage til en kompetent personvernmyndighet (jf. personvernforordningen art. 77, punkt 19 i den tyske personvernloven «BDSG»).

10. Endringer

Fra tid til annen vil det være nødvendig å endre innholdet i denne personvernerklæringen. Vi forbeholder oss derfor retten til å foreta endringer når som helst. Vi vil også publisere den endrede versjonen av personvernerklæringen her. Hvis du besøker oss igjen, bør du derfor lese vår personvernerklæring på nytt.

Status: Mai 2024