Online privacy policy

Indholdsfortegnelse

1. Vi er ansvarlige for behandlingen af personoplysninger om dig

Sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger om dig er af største vigtighed for os og du kan føle dig tryg ved, at vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Personoplysninger er oplysninger, som du kan identificeres ud fra. Vi behandler kun personoplysninger om dig, hvis dette er tilladt ved lov, eller hvis du har givet dit forudgående samtykke. Det er os,

Sovendus GmbH, c/o Design Offices Karlsruhe Bahnhofplatz, Bahnhofplatz 12, 76137 Karlsruhe, Tyskland

og vores tjenesteudbydere, der behandler personoplysninger på vores vegne til de formål, der er angivet nedenfor (herefter ”Sovendus” eller ”vi”). Vi leverer værdikuponer og specialtilbud for vores produktleverandører og reklamepartnere (Sovendus’ samarbejdspartnere) til slutkunder inden for alle detailområder. Vores tjenesteudbydere (eksempelvis softwareudbydere, udbydere af e-mailtjenester og datacentre) har forbud mod at behandle personoplysninger til andre eller egne formål.

Du kan kontakte os

Det er vigtigt for os, at vi er transparente vedrørende vores behandling af personoplysninger. Derfor kan du til enhver tid finde ud af, hvilke personoplysninger der indsamles, når du besøger vores hjemmeside og når du bruger vores tjenester og tilbud, samt hvordan vi behandler dem. Du kan enten søge informationer herom i nærværende Privacy Notice eller ved at kontakte os på ovenstående postadresse eller via e-mail service@sovendus.com.

2. Hvor sikre er personoplysninger om dig?

Vi har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod manipulation, tab, ødelæggelse eller uautoriserede personers adgang samt for at sikre beskyttelsen af dine rettigheder og overholdelsen af gældende databeskyttelsesregulering i EU (art. 32 GDPR).

Sikkerhedsforanstaltningerne har til formål at sikre fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af personoplysninger,  samt vores systemer og tjenesters modstandsdygtighed, når personoplysninger behandles. De har også til formål at sikre hurtig gendannelse af personoplysninger og adgangen til dem i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse.

Vores sikkerhedsforanstaltninger omfatter også kryptering af personoplysninger. Når oplysninger overføres til os, krypteres de ved hjælp af Transport Layer Security (HTTPS).  Alle oplysninger der indtastes online overføres via en krypteret transmissionssti. Således sikres det, at disse oplysninger aldrig gøres tilgængelige for uautoriserede tredjeparter.

Vi sikrer, at vores behandling af personoplysninger og implementerede sikkerhedsforanstaltninger løbende tilpasses og forbedres i takt med den teknologiske udvikling. Vores medarbejdere er naturligvis underlagt en fortrolighedsforpligtelse og endvidere instrueret i at overholde databeskyttelseskravene i GDPR.

 

3. Vores databeskyttelsesansvarlige

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse eller datasikkerhed, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige via e-mail på data-protection[at]sovendus.de eller via post til Sovendus GmbH, c/o Design Offices Karlsruhe Bahnhofplatz, Bahnhofplatz 12, 76137 Karlsruhe, Tyskland.

4. Hvad er obligatoriske oplysninger eller obligatoriske felter?

Nogle datafelter er benævnt eller markeret som obligatoriske oplysninger eller obligatoriske felter- Det betyder, at disse oplysninger enten er påkrævet ved lov eller kontrakt eller, at vi har brug for disse oplysninger i forbindelse med indgåelse af kontrakten, den ønskede service eller det angivne formål. Det er naturligvis op til dig, om du ønsker at angive de obligatoriske oplysninger, men manglende angivelse kan medføre, at vi ikke kan opfylde kontrakten eller levere den ønskede service, eller at det angivne formål ikke kan opnås. 

5. Til hvilke formål behandler vi personoplysninger?

a. Henvendelser

Vi behandler dine oplysninger for at besvare dine henvendelser (art. 6, stk. 1 b, f GDPR). Angivelse af adresse- og telefonoplysninger markeret som obligatoriske er nødvendige for at kunne behandle og besvare din henvendelse. Frivillig videregivelse af yderligere oplysninger gør det lettere for os at behandle din henvendelse og gør det muligt for os at give et mere præcist svar. Som udgangspunkt opbevarer vi oplysningerne fra din henvendelse i tre måneder efter besvarelse i tilfælde af yderligere henvendelser. Vi kan opbevare oplysningerne i længere tid, hvis det er påkrævet af dokumentationsmæssige hensyn (art. 6, stk.1 c, art. 5, stk. 2 GDPR).

b. Pseudonymiserede kundeanalyser

Vi behandler personoplysninger fra dine anmodninger om værdikuponer og specialtilbud samt fra nyhedsbreve via e-mail og de tilhørende transaktioner med Sovendus’ samarbejdspartnere til pseudonymiserede analyser (se også c. og d). For det første vil vi gerne opnå, at vi hos Sovendus og vores samarbejdspartnere i fremtiden kan præsentere dig for tilbud, der er skræddersyet til dine interesser (såsom lokale værdibeviser eller specialtilbud). For det andet vil vi med disse pseudonymiserede analyser gerne tage hensyn til eventuelle begrænsninger af vores samarbejdspartnere, som for eksempel skelner mellem nye og eksisterende kunder, når der afgives tilbud, eller som for eksempel tidsbegrænser ordrer, så du kun får tilbudt værdikuponer, som du kan indløse, og særlige tilbud (såsom gratis prøvetilbud til dagblade, magasiner eller vareprøver), som rent faktisk kan leveres til dig.

Vi bruger udelukkende pseudonymiserede personoplysninger til denne behandling (art. 6, stk. 1 f GDPR). Idet formålet med behandlingen er at sikre vellykket distribution af værdikuponer og specialtilbud fra Sovendus’ samarbejdspartnere, har Sovendus en legitim interesse

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling ved at klikke på følgende knap, så der står “Deaktiveret”. Hvis du vil genaktivere den pseudonymiserede analyse, skal du trykke på knappen igen, så der står “Aktiveret”.

Aktiveret (blå og kontakt til højre) / Deaktiveret (grå og kontakt til venstre) 

c. Vores voucher- og kupontilbud
Nogle af vores reklamepartnere tilbyder dig vores voucher- og kupontilbud på deres hjemmeside, når du har handlet hos dem online. For at kunne udvælge et voucher- eller kupontilbud, der har interesse for dig, sender vores reklamepartnere hashværdien af din e-mailadresse og din IP-adresse til os på en pseudonymiseret og krypteret måde (art. 6, stk. 1 f GDPR). Vi bruger den pseudonymiserede hashværdi af e-mailadressen til at undersøge, om der foreligger en eventuel indsigelse mod annoncering (art. 21 stk.3, art. 6, stk. 1 c GDPR). Vi bruger udelukkende IP-adressen til datasikkerhedsmæssige formål og oplysningen anonymiseres som udgangspunkt efter syv dage. Derudover modtager vi pseudonymiseret ordrenummer, ordreværdien med valuta, sessions-id, kuponkode og tidsstempel fra reklamepartnerne til brug for fakturering (art. 6, stk. 1 f GDPR).

Hvis du angiver, at du er interesseret i et voucher- eller kupontilbud fra os ved at klikke på voucher-banneret, sendes din tiltaleform, navn, postnummer og e-mailadresse til os fra vores reklamepartnere i krypteret form, så vi kan udarbejde kuponen (art. 6, stk. 1 b, f GDPR). Når pågældende oplysninger er blevet behandlet, modtager du værdibeviskoden i en e-mail (art. 6 stk. 1 b GDPR).

d. Vores specialtilbud

Nogle af vores reklamepartnere tilbyder dig vores specialtilbud på deres hjemmeside, når du har handlet hos dem online. For at kunne vælge et specialtilbud, der er interessant for dig, modtager vi pseudonymiseret og krypteret tiltaleform, fødselsår, land, postnummer, e-mailadressens hashværdi og din IP-adresse fra vores annoncepartnere (art. 6, stk. 1 f GDPR). Vi bruger også den pseudonymiserede hashværdi af e-mailadressen bruges også til at undersøge, om der foreligger en eventuel indsigelse mod annoncering (art. 21 stk.3, art. 6, stk. 1 c GDPR). Vi bruger udelukkende IP-adressen til datasikkerhedsmæssige formål og oplysningen anonymiseres som udgangspunkt efter syv dage (art. 6, stk. 1 f GDPR). Når du klikker på et specialtilbud, sender vores annoncepartnere også dit navn, din adresse, din e-mailadresse og/eller dit telefonnummer til os i krypteret form, så vi kan forberede en personlig anmodning om specialtilbuddet hos produktudbyderen (art. 6, stk. 1 b, f GDPR).

Hvis du vælger et af vores specialtilbud, behandler vi først de oplysninger, der kræves for at bestille specialtilbuddet. Derefter overføres dine oplysninger til den produktudbyder, hvis specialtilbud du har valgt (art. 6 stk. 1 b GDPR). Dine oplysninger vil kun blive brugt af os i pseudonymiseret form til analyser (art. 6 stk. 1 f GDPR, se b. ovenfor) og den respektive produktudbyder vil således være eneansvarlig for den videre behandling.

e. Sovendus’ nyhedsbrev

Med dit udtrykkelige samtykke, som til enhver tid kan tilbagekaldes, sender vi dig vores nyhedsbrev via e-mail med værdikuponer og specialtilbud fra vores samarbejdspartnere inden for detailhandlen og forlagsbranchen (art. 6 stk. 1 a GDPR).

Vi behandler de fornødne oplysninger, når du giver dit samtykke, for at kunne henvende os til dig personligt i nyhedsbrevet.

f. Videresendelse til affilierede netværk (tredjepartsudbydere)

Til tilbud om værdikuponer fra nogle af vores samarbejdspartnere inden for reklame anvendes der såkaldte affilierede netværk (tredjepartsudbydere). Via affilierede netværk kan det konstateres, om vi med vores tilbud om værdikuponer bidrager til et indkøb eller et websidebesøg os samarbejdspartneren inden for reklame (herefter kaldet ”tracking”). Dette anvendes til afregning mellem reklamesamarbejdspartneren og os samt af reklamesamarbejdspartneren til analyse af indkøbsadfærden. Et affilieret netværk anvendes, hvis du i forvejen har givet samtykke til det og fra vores webside bliver ledt videre via et link til det affilierede netværk. Det affilierede netværk kan ved hjælp af linket konstatere, at du kommer fra vores webside og hvilken reklamesamarbejdspartner, du vil besøge. Det affilierede netværk leder dig direkte videre til reklamesamarbejdspartneren, hvor du kan indløse din værdikupon.

Ved videresendelsen til et affilieret netværk behandles i det affilierede netværk følgende data: IP-adressen, browserinformationer, data om, at du kommer fra Sovendus, data om efterfølgende besøg og køb hos reklamesamarbejdspartneren. Evt. gemmer det affilierede netværk informationer i din terminal med henblik på tracking (f.eks. cookies).

Vi sender dig kun videre til et affilieret netværk, hvis du i forvejen har givet samtykke til videresendelsen. Retsgrundlaget for videresendelsen er i så fald artikel 6, stk. 1, pkt. 1, bogstav a) i GDPR. Da vi ikke opbevarer dit samtykke, slettes dette automatisk, efter at du har klikket på linket eller lukker websiden ned.

Der gøres brug af de følgende affilierede netværk (vær venligst opmærksom på de yderligere behandlinger i det affilierede netværk alt efter, hvilket affilieret netværk, der er tale om):

 • Rakuten Europe S.à rl (”Rakuten“), 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg (her finder du deres databeskyttelseserklæring). Ud over den ovennævnte databehandling meddeler Rakuten også data til
  andre virksomheder i koncernen Rakuten og overfører data til udlandet.

 

g. Nyhedsbreve fra vores reklamepartnere

Vælger du at modtage dit personlige nyhedsbrev fra en af vores reklamepartnere med dit udtrykkelige samtykke, modtager du det valgte nyhedsbrev via e-mail direkte fra den respektive reklamepartner (art. 6 stk. 1 a GDPR). Til dette formål sender vi dine oplysninger og dit samtykke til den reklamepartner, hvis nyhedsbrev du har valgt (art. 6, stk. 1 a, f GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke hos reklamepartneren.

h. Nyhedsbreve fra vores produktudbydere

Vælger du at modtage dit personlige nyhedsbrev fra en produktudbyder med dit udtrykkelige samtykke eller på grundlag af en kontrakt, modtager du det valgte nyhedsbrev via e-mail direkte fra den respektive produktudbyder (art. 6, stk. 1 a, b GDPR). Til dette formål sender vi dine oplysninger og – hvis det er relevant – dit samtykke eller din kontrakterklæring til den produktudbyder, hvis nyhedsbrev du har valgt (art. 6, stk. 1 a, b, f GDPR). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage hos produktudbyderen.

i. Dokumentation af samtykke

Når vi indhenter dit samtykke til udsendelse af nyhedsbreve, bruger vi den såkaldte Double-Opt-in-procedure for at forhindre, at e-mailreklamer sendes til personer, der ikke har bedt om dem. Vi sender dig først et nyhedsbrev, når du har bekræftet dit samtykke. Til dette formål sender vi dig en bekræftelsesmail med teksten af dit samtykke og beder dig bekræfte ved at klikke på et link i den pågældende e-mail, at du gerne vil modtage vores nyhedsbrev. Hvis du har anmodet om et nyhedsbrev fra en af vores reklamepartnere (f.), vil du modtage en bekræftelsesmail fra denne reklamepartner. Hvis du har anmodet om et nyhedsbrev fra en af vores produktudbydere (g.), vil du modtage en bekræftelsesmail enten fra os eller fra produktudbyderen. I alle tilfælde vil din IP-adresse også blive registreret og gemt til dokumentationsmæssige formål (art. 7 stk.1, art. 6, stk. 1 c GDPR).

j. Opbevaringstid

Vi gemmer oplysninger indsamlet til reklamemæssige formål, indtil du måtte trække dit samtykke tilbage, eller at du gør indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig til reklamemæssige formål.

k. Ændring af formål

Såfremt vi foretager ændringer i formålene med vores behandlingsaktiviteter, vil denne Privacy Notice blive opdateret i overensstemmelse hermed, således at den til enhver tid afspejler aktuelle formål og behandlingsaktiviteter i øvrigt.

l. Online ansøgninger

Hvis du søger en af vores stillinger via vores hjemmeside, behandler vi og vores tjenesteudbyder Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Wien (Østrig) oplysninger om din adresse, telefonnummer og andre oplysninger indeholdt i ansøgningen med henblik på at behandle denne.

Hvis ansøgningsprocessen afsluttes uden ansættelse, vil dine oplysninger blive opbevaret i tre måneder til dokumentationsmæssige formål og derefter blive slettet, medmindre du har givet os dit samtykke til at bruge dine oplysninger i forbindelse med ansøgningsprocessen til andre stillinger (art. 6, stk. 1 a, f GDPR). Bemærk venligst vores specielle Privacy Notice for ansøgere.

m. Behandling af personoplysninger i forbindelse med drift af vores Facebook-side og vores Instagram-side

Vi driver vores Facebook-side og vores Instagram-side som fælles ansvarlige i henhold til art. 26 GDPR med Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (herefter “Facebook Ireland”).

n. Databehandling ved visning af Trustpilot-seglet

Sovendus deler din IP-adresse med Trustpilot A/S Ltd Pilestræde 58, 5 1112 Kopenhagen Danmark efter at du har givet dit samtykke via vores Cookie Consent Manager for at vise dig Sovendus’ aktuelle rating på Trustpilot. Hvis du vil vide mere om, hvordan Trustpilot behandler dine data, kan du se Trustpilot A/S’s privatlivspolitik her.

 

(1) Brug af “Page Insights” fra vores Facebook-side og Instagram-side

Facebook Ireland indsamler og behandler såkaldte Insights-data. Til dette formål gemmer Facebook cookies på slutenheden hos den bruger, der besøger vores Facebook/Instagram-side. Disse cookies indeholder hver en unik brugerkode og har en funktionel levetid på to år. Brugerkoden kan knyttes til oplysninger for de brugere, der er registreret hos Facebook/Instagram. Dette omfatter også personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med dit besøg eller din interaktion med vores Facebook-side eller vores Instagram-side og deres indhold.

Hertil hører oplysninger om din interaktion med vores Facebook-side og vores Instagram-side:

 • Visning af siden, indlægget eller videoen; tilmelding eller afmelding; at klikke på en knap; likes og ikke-likes; anbefaling af siden i et indlæg eller en kommentar; holde markøren over vores sides navn eller profilbillede for at få vist indholdet på siden

om din interaktion med andre Facebook-sider, Instagram-sider og websteder:

 • Klik på et link, der fører til vores Facebook-side eller vores Instagram-side fra en anden side på Facebook/Instagram eller fra en hjemmeside uden for Facebook/Instagram

om dine indlæg:

 • Markering af et opslag med like eller ikke-like; at kommentere eller dele et sideindlæg eller reagere på et sideindlæg (herunder hvordan du reagerer); skjule et sideindlæg eller rapportere et sideindlæg som spam.

om dine slutenheder:

 • Om du er logget ind ved hjælp af en computer eller mobilenhed, mens du besøger eller interagerer med et websted eller dets indhold.

Facebook Ireland bruger også disse oplysninger til at levere analysetjenester til os.

Vores formål med behandlingen af personoplysninger er at skabe aggregerede anonyme statistikker om interaktion med vores sider, især det samlede antal sidevisninger, “Like”/”Følg”-oplysninger, sideaktiviteter, indlægsinteraktioner, rækkevidde, videovisninger, indlæggenes rækkevidde , kommentarer, delt indhold , svar, andel af mænd og kvinder og oprindelse baseret på land, by og sprog, for at gøre vores Facebook og Instagram indhold mere attraktivt for brugerne og i den forbindelse øge muligheden for interaktion.

Vi bruger også disse anonyme statistikker, for eksempel alders- og kønsfordeling, tiltaleform og foretrukne besøgstider, til at planlægge og optimere vores opslag. Oplysninger om typen af slutenheder, der bruges af besøgende, hjælper os med at tilpasse indlæggenes visuelle design. Vores behandling af anonymiserede statistiske oplysninger falder ikke ind under GDPRs anvendelsesområde.

Du kan læse mere om  Facebook Irland og deres behandling af personlysninger via dette link. Via linket kan du endvidere tilgå aftalen om fælles dataansvar (“Page Insights Supplement”).

Yderligere generel information om databeskyttelse hos Facebook kan findes her.

(2) Brug af andre personoplysninger fra vores Facebook-side og vores Instagram-side

Hvis du abonnerer på vores Facebook-side eller vores Instagram-side, kan vi identificere dig som Facebook/Instagram-bruger ved det kontonavn, du har angivet på Facebook og Instagram, og afhængigt af dine privatlivspræferencer på henholdsvis Facebook og Instagram, se dine delte oplysninger såsom statusopdateringer, billeder, videoer eller hvem du er forbundet med via Facebook og Instagram. Vi genkender dig også via Facebook og Instagram, hvis du interagerer med vores Facebook-side eller vores Instagram-side, for eksempel ved at kommentere, dele eller “Synes godt om” vores opslag eller ved at sætte flueben ved “Følg”. Vi behandler først de oplysninger, du afgiver på Facebook og Instagram, når du kontakter os via vores Facebook-side eller vores Instagram-side, og vi besvarer denne, for eksempel hvis du sender os en besked, et spørgsmål eller en kommentar under et af vores indlæg eller skriver til os via Facebook Messenger (art. 6, stk. 1 b, f GDPR).

Hvis du ikke længere ønsker at vi behandler personoplysninger om dig som beskrevet ovenfor, bedes du annullere forbindelsen til vores Facebook-side ved at bruge funktionen “Jeg kan ikke længere lide denne side” eller til vores Instagram-side ved at bruge funktionen “Afmeld”.

n. Brug af SalesViewer®-teknologi:

På websiden https://online.sovendus.com indsamles og opbevares med teknologien SalesViewer® fra SalesViewer® GmbH på basis af indehaveren af websidens legitime interesser (artikel 6, stk.1, bogstav f i GDPR) data til marketing-, markedsforsknings- og optimeringsformål.

Hertil anvendes en kode på basis af javascript, der bruges til indsamling af virksomhedsrelaterede data og den hertil svarende anvendelse. De med denne teknologi indsamlede data krypteres med en ikke-reversibel envejsfunktion (såkaldt hashing). Data bliver umiddelbart pseudonymiserede og anvendes ikke til at identificere den besøgende som person på denne webside.

De i forbindelse med Salesviewer gemte data slettes, så snart de ikke mere er nødvendige til deres formål, og der ikke foreligger en lovbestemt pligt til opbevaring.

Der kan når som helst med fremadrettet virkning gøres indsigelse mod dataindsamlingen og -opbevaringen, idet du klikker på linket https://www.salesviewer.com/opt-out for at forhindre den fremtidige indsamling ved hjælp af SalesViewer® på denne webside. I den forbindelse lægges der en opt-out cookie for denne webside ins på din terminal. Sletter du dine cookies i denne browser, skal du klikke på dette link igen.

o. Brug af dine data til webanalyse- og sporingsformål (Google Analytics)

For at optimere denne hjemmeside og vores tjenester bruger vi Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, et selskab, der er oprettet og drives i henhold til irsk lov (registreringsnummer: 368047) med hjemsted på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google“). Google Analytics bruger såkaldte “cookies”, som er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som muliggør en analyse af, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse), overføres til en Google-server i USA og gemmes der. Såfremt du aktiverer IP-anonymisering på denne hjemmeside, bliver din IP-adresse dog først forkortet af Google inden for EU’s medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde bliver hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og siden forkortet der.

Google anvender disse oplysninger på vores vegne til at analysere din brug af hjemmesiden, til at udarbejde rapporter om aktiviteter på hjemmesiden for os og til at levere andre tjenester til os i forbindelse med aktiviteter på hjemmesiden og brug af internettet. Den IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google Analytics, bliver ikke slået sammen med andre Google-data.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger i denne sammenhæng er dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a) i Databeskyttelsesforordningen.

Så snart dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til vores førnævnte formål, eller du trækker dit samtykke tilbage, bliver de slettet.

Du kan forhindre lagring af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Vi vil dog gerne påpege, at du i dette tilfælde muligvis ikke er i stand til at bruge alle funktioner på denne hjemmeside i deres fulde omfang.

Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookien, og som vedrører din brug af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse), og Googles behandling af disse data ved at downloade og installere det browser-plug-in, der er tilgængeligt på følgende link tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da. Du kan også klikke på dette link som et alternativ til browsertilføjelsen eller i browsere på mobile enheder for at forhindre Google Analytics i at indsamle data på denne hjemmeside fremover (fravalget fungerer kun i denne browser og kun for dette domæne). Dermed bliver der gemt en fravalgscookie på din enhed. Hvis du sletter dine cookies i denne browser, skal du klikke på dette link igen. Du kan finde flere oplysninger om dette på tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da eller på https://policies.google.com/privacy#products, https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de (generelle oplysninger om Google Analytics og databeskyttelse).

Vi gør opmærksom på, at vi anvender Google Analytics på denne hjemmeside i form af sporing på serveren for at sikre en anonymiseret indsamling af IP-adresser (såkaldt IP-maskering).

Vi har indgået en aftale om ordrebehandling med Google for fuldt ud at opfylde de lovmæssige krav til databeskyttelse. Det kan ikke udelukkes, at databehandlingen finder sted uden for EU-lovgivningens anvendelsesområde. Enhver overførsel af personoplysninger til USA finder sted på grundlag af EU-Kommissionens afgørelse om et passende beskyttelsesniveau af 10. juli 2023 vedrørende EU-US Data Privacy Framework.

p. Google Tag Manager (GTM)

Vi anvender GTM, et værktøj fra Google Inc. på vores hjemmeside. Med GTM kan vi administrere vores hjemmesidetags via en grænseflade. GTM sætter ikke selv nogen cookies og behandler ikke personoplysninger, men fungerer mere som en asynkron JavaScript Tag Injector. GTM respekterer også alle sporingstags, der oprindeligt blev implementeret af GTM og deaktiveret af dig.

6. Indsigelses- og fortrydelsesret til enhver tid

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig af årsager, der opstår på grund af din særlige situation, hvis de lovmæssige krav er opfyldt (art. 21 stk. 1 GDPR).

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af personoplysninger til reklamemæssige formål eller ønsker at tilbagekalde dit samtykke (art. 21, stk. 2 GDPR), kan du nøjes med at meddele vores databeskyttelsesansvarlige via e-mail service@sovendus.com eller pr. post til Sovendus GmbH, Datenschutz, Bahnhofplatz 12, 76137 Karlsruhe, Tyskland. Behandlingen af personoplysninger til de i indsigelsen eller tilbagekaldelsen angivne formål vil dernæst ophøre.

Indbringelse af en indsigelse eller tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der fandt sted frem til indbringelsestidspunktet.

Når du gør indsigelse mod behandlingen af personoplysninger til reklamemæssige formål eller tilbagekalder dit samtykke er vi i medfør af art. 21, stk. 3 GDPR forpligtet til at notere en række oplysninger (navn, adresse, e-mailadresse) i vores interne reklame-blokeringssystem og gemme (blokere) dem permanent til dette formål og til at bruge dem til sammenligning med vores fremtidige reklamefiler (art. 6, stk. 1 c, f GDPR). Formålet med denne behandling er at sikre permanent iagttagelse af din indsigelse eller tilbagekaldelse af samtykke.

7. Brug af cookies

a. Hvad er cookies, og hvad bruger vi dem til

“Cookies” er små filer, der overføres til din slutenhed af din webbrowser eller andre programmer. Cookies gemmes lokalt på din slutenhed og kan afhentes på et senere tidspunkt. 

Vi bruger cookies

 • til at gøre vores hjemmeside så attraktiv og brugervenlig som muligt og – med dit samtykke – til at analysere og evaluere dine besøg på vores hjemmeside (websporing) for at forbedre designet af vores hjemmeside og vores online formularer (art. 6 stk. 1 a GDPR).
 • til at aktivere og sikre de tekniske funktioner, som kræves eller efterspørges af dig (art. 6, stk. 1 b, f GDPR) og
 • til at overholde afvisningen af cookies og/eller tilbagekaldelsen af dit samtykke til brugen af cookies (art. 6 stk. 1 c, 7 stk. 3 GDPR).

 

Sessionscookies bruges kun til den respektive session. Disse cookies slettes igen efter sessionen er afsluttet, dvs. efter du har forladt vores hjemmeside eller når browservinduet lukkes. Andre cookies forbliver på din slutenhed i længere tid og gør det muligt for os eller tredjeparter at genkende din browser ved dit næste besøg (vedvarende cookies).

b. Sletning af cookies/tilbagekaldelse af dit samtykke

Generelt kan du indstille din webbrowser, så den giver dig besked, når der placeres cookies, eller så den som udgangspunkt afviser alle eller visse cookies (for eksempel kun tredjepartscookies). Hvis du deaktiverer cookies ved hjælp af din browser, vil du ikke længere kunne bruge visse funktioner på vores hjemmeside.

Du kan bruge følgende links til at læse mere om denne mulighed i de mest brugte browsere:

Explorer: support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer

Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py

Safari: support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html

Bemærk venligst, at hvis du sletter alle cookies, slettes også de cookies, der tjener det formål at overholde tilbagekaldelsesmulighederne.

c. Væsentlige cookies i forbindelse med levering vores service

Vi bruger cookies, der er teknisk nødvendige for at aktivere og sikre funktionaliteten af vores hjemmeside og for at kunne tage hensyn til afvisning af cookies og/eller tilbagekaldelse af dit samtykke til brug af cookies.

Navn
Udbyder
Formål
Cookie navn
Varighed
Tiptekster på Sovendus hjemmesider
Sovendus indsigelse
Sovendus
Påkrævet for at gemme en slutkundes indsigelse mod den langsigtede pseudonymiserede kundeanalyse.
SOV_OPTOUT
100 år
Layer-Information
Sovendus
Påkrævet for at afgøre om en besøgende allerede har set Layer-informationen, eller om tipteksten fortsat skal vises.
cookie_notice_accepted
1 år
Cookie-Consent-Tool Borlabs
Sovendus
Påkrævet for at gemme indstillingerne i Cookie-Consent-Tool.
borlabs-cookie
1 år
Prescreen-integration (ansøger-management-system)
Ansøger-Management-System
Prescreen International GmbH
Påkrævet for at integrere og vise ledige stillinger hos Sovendus fra ansøger-management-systemet på Sovendus karrierewebsteder.
bePreScreen

Session
test
lufursdcevgps
7 dage
PHPSESSID
12 timer
Sovendus voucher-proces
Exactag
Tchibo GmbH
Nødvendig til afregning af de uddelte værdibeviser i samarbejdet mellem Sovendus og Tchibo GmbH, Hamburg. Oplysninger om en voucher-anmodning fra Sovendus sendes til Tchibo-tjenesteudbyderen Exactag, Düsseldorf, via sporingspixels og links, og cookies placeres til dette formål. Såfremt du ikke ønsker dette, kan du bruge følgende link til at indstille en Exactag opt-out-cookie til voucher-kampagner fra denne reklamepartner hos Sovendus: https://www.sovendus.com/tchibo_exactag_optout
exac_tag
op til 6 måneder
Layer-Information
Sovendus
Påkrævet for at afgøre, om Layer-informationen kan skjules, når en besøgende klikker i tipteksten.
sov_cookie_collapse
1 år
Påkrævet for at afgøre, om en besøgende allerede har set Layer-informationen, eller om tipteksten fortsat skal vises.
sov_cookie_layer

d. Marketing-Cookies

Vi vil gerne bruge cookies på vores hjemmeside for at gøre vores hjemmeside så attraktiv og brugervenlig som muligt.

Navn
Udbyder
Formål
Cookie navn
Varighed
Websporing på Sovendus’ hjemmesider
Websporing med Matomo
Sovendus
Med dit samtykke (art. 6 stk.1 a GDPR) bruger vi analysecookies fra Matomo til at analysere og evaluere dine besøg på vores hjemmeside (websporing) og til at forbedre designet af vores hjemmeside og vores online formularer. Det giver os også et overblik over brugen og rækkevidden af vores hjemmeside.
Indsamlede oplysninger: IP-adresse, logfiler, geolokation, antal besøg, opholdslængde, afvisningsprocent, webstedsbesøg inklusive undersider, hyppighed af webstedsbesøg, klik og aktiverede links på webstederne, musebevægelser, rulning, vinduesstørrelse og sideændringer, formularinteraktioner.

IP-adressen anonymiseres umiddelbart efter, at den er blevet indsamlet

Følgende cookies bruges:

_pk_testcookie
(Bestemmelse af browserens cookie-understøttelse; 1 sekund)

_pk_ses.*
_pk_cvar.*
(Bestemmelse af antal besøgende; 30 minutter)

_pk_hsr.*
(Heatmapping og sessionsoptagelse; 30 minutter)

_pk_ref.*
(Conversionattribution; 6 måneder)

_pk_id.*
(Oprettelse af målinger på tværs af sessioner såsom antal webstedsbesøg eller dage siden sidste webstedsbesøg; 13 måneder)

Oplysningerne genereret af Matomo om brugen af vores hjemmesider gemmes udelukkende på egne servere og på vores databehandleres servere (art. 28 GDPR).
_pk_*.*
op til 13 måneder

Du kan selv bestemme, hvilke cookies du tillader og ikke tillader via cookieindstillingerne på vores hjemmeside.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke i cookie-indstillingerne eller ved at trykke på følgende knap:

Aktiveret (blå og kontakt til højre) / Deaktiveret (grå og kontakt til venstre)

Vores voucher-proces bruger personaliserings- og webanalysetjenesten Kameleoon. Programmet muliggør en analyse af brugeradfærd baseret på (automatiseret) brugersegmentering. Ved at evaluere logfil-data kan vi identificere, hvordan de enkelte brugersegmenter besøger hjemmesiden, hvilke sider der besøges, og hvordan klik-raterne kan øges. Systemet analyserer din adfærd og konteksten heraf og tildeler denne anonymt til forskellige målgrupper.

Som beskrevet ovenfor anvendes cookies/den lokale lagring af browseren til analysen, som er knyttet til et pseudonymiseret ID. Din IP-adresse vil blive fuldstændig anonymiseret og ikke gemt. De oplysninger, der genereres af cookien/den lokale lagring om din brug af webstedet, overføres til en Kameleoon-server i Tyskland og opbevares her i en aggregeret og pseudonymiseret form. Den IP-adresse der overføres af din browserforbindes ikke med andre Kameleoon-data.

Kameleoon bruges til at evaluere din brug af webstedet og til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet, så vi løbende kan forbedre vores tilbud. Retsgrundlaget for lagring af cookies er det afgivne samtykke (art. 6 stk. 1 S. 1 litra a GDPR). Den videre evaluering af de indsamlede oplysninger foregår over en periode på max. 365 dage på grundlag af art. 6 stk.1 S. 1 litra f GDPR.

Du kan forhindre lagring af cookies/lokal lagring ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed; vi ønsker dog at gøre dig opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke vil være i stand til at bruge alle funktioner på hjemmesiden. Du kan også deaktivere Kameleoon-sporing til enhver tid (og dermed forhindre Kameleoon i at indsamle og behandle de oplysninger, der genereres af cookien, og som er relateret til din brug af webstedet) ved at klikke på dette link.

8. Logning

Når en bruger tilgår denne hjemmeside eller hjemmesider fra vores reklamenetværk, lagres og behandles oplysninger om denne proces midlertidigt i en logfil (art. 6, stk. 1 f GDPR). Der er tale om følgende oplysninger:

 • Kategori eller type af hentet fil,
 • dato og tidspunkt for hentning,
 • mængden af overførte data,
 • besked om, hvorvidt hentning lykkedes,
 • den adgangsmetode/funktion, der anmodes om af den anmodende slutenhed,
 • en beskrivelse af den anvendte type webbrowser,
 • referrer (websted, hvorigennem du kom til vores websted) og
 • IP-adresse.

Den midlertidige lagring af disse såkaldte server-logdata er nødvendig for at levere tjenesten af tekniske årsager og endvidere for at sikre systemets sikkerhed. Oplysningerne anonymiseres normalt efter syv dage ved at IP-adressen forkortes.

9. Hvordan kan du udøve dine databeskyttelsesretlige rettigheder?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, vil vi naturligvis gerne besvare disse (art. 15 GDPR) for så vidt angår oplysninger, der vedrører dig.

Såfremt kravene i GDPR er opfyldt, har du ydermere følgende rettigheder vedrørende personoplysninger om dig: Retten til at få rettet urigtige oplysninger (art. 16 GDPR), retten til sletning (art. 17 GDPR), retten til begrænsning af behandlingen (art. 18 GDPR), retten til dataportabilitet (art. 20 GDPR) og retten til at gøre indsigelse mod behandling (art. 21 GDPR).

I tilfælde af at du henvender dig til os og udøver en eller flere af ovenstående rettigheder, vil vi straks – og senest inden for en måned efter anmodningens modtagelse – informere dig om de foranstaltninger vi har truffet, som svar på din anmodning i henhold til artikel 15 til 21 GDPR eller om vi er nødsaget til at forlænge fristen. Hvis personoplysningerne rettes eller slettes eller hvis behandlingen begrænses (art. 16-18 GDPR), informerer vi alle modtagere, som vi har videregivet dine personoplysninger til, medmindre dette viser sig at være umuligt eller at dette indebærer en uforholdsmæssig stor indsats. På din anmodning informerer vi dig om disse modtagere.

I alle nævnte tilfælde bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige (se 3. ovenfor) via de anførte kontaktoplysninger. Hvis der foreligger rimelig tvivl om identiteten af den fysiske person, der gør de førnævnte rettigheder gældende, vil vi anmode om yderligere oplysninger, som er nødvendige for at bekræfte identiteten. Endelig oplyses det, at du har ret til at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed (Datatilsynet) (art. 77 GDPR).

10. Ændringer

Fra tid til anden er det nødvendigt at tilpasse indholdet af pågældende Privacy Notice. Vi forbeholder os derfor retten til at ændre denne til enhver tid. Alle ændringer vil straks blive gjort tilgængelige her, hvorfor du bør genlæse vores Privacy Notice, når du besøger os igen.

Status: maj 2024