Online gegevensbeschermingsbeleid

Inhoudstafel

1. Wij zijn verantwoordelijk voor uw gegevens

De bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens is uitermate belangrijk voor ons. Om u een veilig gevoel te geven met ons wat betreft gegevensbescherming, verwerken wij uw persoonsgegevens volgens de AVG en BDSG.

Persoonsgegevens zijn gegevens waaraan uw identiteit ontleend kan worden of die identificeerbaar zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als wij hier wettelijk toestemming voor hebben of als u hier ons vooraf toestemming voor hebt gegeven. Wij betekent

Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Duitsland

en onze dienstverleners, die uw gegevens verwerken namens ons, voor de doelen die hieronder worden gespecificeerd (hierna: Sovendus, ‘wij’, ‘ons’, ‘onszelf’). Wij verspreiden vouchernen en speciale aanbeidingen naar volwassen eindklanten voor onze productleveranciers en advertentiepartners (zakelijke partners Sovendus) vanuit alle verkoopsectoren. Onze dienstverleners omvatten softwareverkopers, e-mailproviders en datacentra. Het is onze dienstverleners verboden uw gegevens te verwerken voor hun eigen of andere doeleinden.

Buiten voornoemd postadres kunt u ook per e-mail contact met ons opnemen via service@sovendus.com. Het is belangrijk voor ons dat u a.h.v. de volgende informatie altijd kunt achterhalen welke persoonsgegevens worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website en als u onze diensten en ons aanbod gebruikt en hoe wij deze gegevens verwerken.

2. Hoe veilig zijn uw gegevens?

Wij treffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen en om voor de bescherming van uw rechten en naleving van alle van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetten van de EU en de Federale Republiek Duitsland (artikel 32 AVG) te zorgen.

De getroffen maatregelen zijn bedoeld om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te betrachten en om voor de beschikbaarheid en veerkracht van onze systemen en diensten te zorgen bij verwerking van uw gegevens op de lange termijn. Deze maatregelen zijn tevens bedoeld om een snel herstel van de beschikbaarheid van en toegang tot gegevens te zorgen in geval van een fysiek of technisch incident.
Onze beveiligingsmaatregelen omvatten codering van uw gegevens. Als uw gegevens aan ons worden overgedragen, worden deze gecodeerd met Transport Layer Security (HTTPS). Alle informatie die u online aanbiedt, wordt gecodeerd verzonden. Dit betekent dat deze informatie niet kan worden bekeken door onbevoegde derden.

Onze gegevensverwerkings- en beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd op basis van technologische verbeteringen. Ons personeel is schriftelijk gebonden tot geheimhouding en dient de eisen wat betreft gegevensbescherming van de AVG te volgen.

3. Onze gegevensbeschermingsfunctionaris

Mocht u vragen hebben over gegevensbeschering of gegevensbeveiliging, neem dan contact op met onze gegevensbeschermingsfunctionaris door een e-mail te sturen naar service@sovendus.com of een brief naar Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, D-76135 Karlsruhe, Duitsland.

4. Wat zijn verplichte of vereiste velden?

Als bepaalde gegevensvelden zijn gemarkeerd als verplicht of vereist tijdens het verzamelen van gegevens, dan is het aanleveren van deze gegevens wettelijk of contractueel vereist of hebben wij deze gegevens nodig om het contract te sluiten, de verzochte dienst te verlenen of voor het aangegeven doel. Natuurlijk staat het u vrij om de gegevens te verschaffen, zelfs als het verplicht is. Het niet kunnen aanleveren van dergelijke gegevens kan ertoe leiden dat het contact niet door ons kan worden gesloten, dat de verzochte dienst niet kan worden verleend of dat het aangegeven doel niet kan worden behaald.

5. Waarvoor worden uw gegevens verwerkt?

a. Vragen

Wij verwerken uw gegevens om te reageren op uw vragen (artikel 6.1 b, AVG). De communicatie van adres- en telecommunicatiegegevens die als verplicht is gemarkeerd, is noodzakelijk om uw vraag te verwerken en beantwoorden. De vrijwillige communicatie van verdere gegevens maakt het gemakkelijker om uw vraag te verwerken en biedt ons meer gedetailleerde informatie. Als regel slaan wij de informatie van uw vraag gedurende drie maanden op nadat wij hebben gereageerd, tenzij een langere periode noodzakelijk is wegens documentatiedoeleinden (art. 6 Abs. 1 c, Art. 5 Abs. 2 AVG).

b. Analyses pseudonieme klanten

Wij verwerken uw gegevens van verzoeken om vouchernen en aanbiedingen, evenals e-mailnieuwsbrieven en bijbehorende transacties met samenwerkingspartners van Sovendus voor pseudonieme analyse (zie tevens c en d). Wij willen dat Sovendus en onze samenwerkingspartners u aanbiedingen kunnen blijven doen (zoals lokale vouchernen of speciale aanbiedingen) op het internet, op maat op basis van uw mogelijke interessen. Tegelijkertijd willen wij mogelijke beperkingen van onze samenwerkingspartners in deze pseudonieme analyses overwegen die bijvoorbeeld het verschil maken tussen nieuwe en bestaande klanten in aanbeidingen of die bijvoorbeeld beperkte tijd geldig zijn, zodat u alleen vouchernen krijgt die u kunt inwisselen en speciale aanbiedingen, zoals gratis proefperiodes voor kranten, tijdschriften of productmonsters.

Hiervoor worden alleen pseudonieme gegevens gebruikt (artikel 6.1 f AVG). Ons legitieme belang zit hem in de succesvolle marketing van vouchernen en aanbiedingen van samenwerkingspartners van Sovendus.

U kunt altijd bezwaar maken tegen deze verwerking door op de knop hiernaast te drukken, waarop “Uitgeschakeld” staat. Als u de pseudonieme analyse weer opnieuw wilt activeren, drukt u op de knop zodat deze “Ingeschakeld” aangeeft.

Ingeschakeld (blauw en schakelaar rechts) / uitgeschakeld (grijs en schakelaar links)

c. Onze vouchernen

Bepaalde advertentiepartners bieden u vouchernen op de eigen website, nadat u uw online aankoop hebt gedaan. Als u een voucher kiest waar u interesse in hebt, sturen onze advertentiepartners de hashwaarde van uw e-mailadres en uw ip-adres naar ons in gepseudonimiseerde en gecodeerde vorm (art. 6.1 f AVG). Wij gebruiken de gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres voor de implementatie van een bezwaar tegen een advertentie (art. 6.1 c AVG). Wij gebruiken het ip-adres alleen voor gegevensbeveiliging en het wordt doorgaans na zeven dagen geanonimiseerd. Bovendien sturen advertentiepartners ons gepseudonomiseerde bestelnummers, bestelwaarden met valuta, sessie-id’s, vouchercodes en tijdstempels voor facturatiedoeleinden (art. 6.1 f AVG).

Als u interesse hebt in een van onze vouchernen en als er geen bezwaar bestaat tegen advertenties onder uw e-mailadres en als u op de banner van de voucher klikt, welke alleen in dit geval wordt weergegeven, sturen onze advertentiepartners u uw adres, naam, postcode en e-mailadres in gecodeerde vorm om de voucher voor te bereiden (art. 6.1 b, f AVG). Na verwerking van de nodige gegevens om de voucher aan te maken, sturen we een e-mail naar het e-mailadres dat u hebt ingevoerd bij de vouchercode (art. 6.1 b AVG).

d. Onze speciale aanbiedingen

Bepaalde advertentiepartners bieden u na uw online aankoop onze speciale aanbiedingen op hun websites. Om een speciale aanbieding te kiezen die momenteel regionaal interessant is voor u, sturen onze advertentiepartners ons ook uw naam, adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer in gepseudnomiseerde en gecodeerde vorm (art. 6.1 f AVG). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt door ons gebruikt om rekening te houden met een mogelijk bezwaar tegen advertenties (art. 21.1, art. 6.1 c AVG). Het ip-adres wordt alleen door ons gebruikt voor gegevensbeschermingsdoeleinden en wordt doorgaans na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6.1 f AVG). Als u op een speciale aanbieding klikt, sturen onze advertentiepartners ons uw naam, adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer in gecodeerde vorm ter voorbereiding op het persoonlijke verzoek om de aanbieding van de productaanbieder (art. 6.1 b, f AVG).

Als u een van onze speciale aanbiedingen kiest, verwerken wij eerst uw gegevens om de speciale aanbieding te bestellen. Vervolgens worden uw gegevens overgedragen aan de productaanbieder, wiens aanbieding u hebt geselecteerd (art. 6.1 b AVG). Vervolgens worden uw gegevens alleen voor analyse in anonieme vorm gebruikt (art. 6.1 f AVG, zie b hierboven). Na versturen is alleen de desbetreffende productverkoper verantwoordelijk voor de verdere verwerking van uw gegevens.

e. E-mailnieuwsbrief van Sovendus

Met uw uitdrukkelijke toestemming, welke te allen tijde kan worden ingetrokken, sturen we u onze e-mailnieuwsbrief met vouchernen en speciale aanbiedingen van onze samenwerkingspartners binnen de verkoop- en uitgeverijsector (art. 7.2 nr. 3 Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie (UWG), art. 6.1 a AVG). 

Wij verwerken uw verplichte gegevens als u ons uw toestemming geeft zodat wij u persoonlijk kunnen aanspreken in de nieuwsbrief.

f. Doorgifte aan affiliate netwerken (externe aanbieders)
Voor het aanbod van waardebonnen van enkele van onze advertentiepartners wordt gebruikgemaakt van zogenoemde affiliate netwerken (externe aanbieders). Affiliate netwerken kunnen zien of wij met ons aanbod van waardebonnen bijdragen aan de aankoop of het websitebezoek bij de advertentiepartner (hierna ‘tracking’). Dit dient voor de afrekening tussen de advertentiepartner en ons alsook voor de analyse van het inkoopgedrag door de advertentiepartner. Er wordt gebruikgemaakt van een affiliate netwerk als u hier van tevoren toestemming voor gegeven hebt en door onze website via een link wordt doorgestuurd naar het affiliate netwerk. Het affiliate netwerk kan aan de hand van de link herkennen dat u van onze website komt en naar welke advertentiepartner u wilt. Het affiliate netwerk stuurt u rechtstreeks door naar de advertentiepartner, waar u uw tegoedbon kunt inwisselen.

Bij het doorsturen naar een affiliate netwerk worden door het affiliate netwerk de volgende gegevens verwerkt: IP-adres, browserinformatie, gegevens over de herkomst van Sovendus, gegevens over de volgende bezoeken en aankopen bij de reclamepartner. Eventueel bewaart het affiliate netwerk voor de tracking informatie in uw eindapparaat (bijvoorbeeld cookies).

Wij sturen u alleen door naar een affiliate netwerk als u hiervoor van tevoren toestemming voor hebt gegeven. Rechtsgrond voor dit doorsturen is art. 6 alinea 1 pagina 1 a) AVG. Omdat wij uw toestemming niet opslaan, vervalt deze automatisch nadat u op de link hebt geklikt of de website sluit.

De volgende affiliate netwerken worden gebruikt (let op de extra gegevensverwerkingen door het affiliate netwerk, afhankelijk van het affiliate netwerk):

 • retailAds GmbH & Co. KG, Kaiserstraße 23, 90403 Neurenberg, Duitsland (hier vindt u de privacyverklaring).
 • Performance Horizon Group Limited („Partnerize“), Level 8 West One, Forth Banks, Newcastle Upon Tyne, NE1 3PA, Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië en Noord-Ierland (hier vindt u de privacyverklaring). Naast de bovengenoemde gegevensverwerkingen maakt Partnerize de gegevens
  ook bekend aan zijn gelieerde ondernemingen en geeft gegevens door aan
  het buitenland.
 • Daisycon B.V., Alnovum Gebäude, P.J. Oudweg 5, 1314 CH Almere, Nederland (hier vindt u de privacyverklaring).
 • Impact Germany GmbH („Impact“), Friedrichstraße 68, 10117 Berlijn, Duitsland (hier vindt u de privacyverklaring).Naast de bovengenoemde gegevensverwerkingen maakt Impact de gegevens ook
  bekend aan zijn gelieerde ondernemingen en geeft gegevens door aan het
  buitenland.
 • Rakuten Europe S.à rl („Rakuten“), 2 rue du Fossé, L-1536 Luxemburg (hier vindt u de privacyverklaring). Naast de bovengenoemde gegevensverwerkingen maakt Rakuten de gegevens
  ook bekend aan ondernemingen binnen de Rakuten-groep en geeft gegevens
  door aan het buitenland.
 • belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12–14, 10178 Berlijn, Duitsland (hier vindt u de privacyverklaring).

  Daarnaast worden gegevens doorgegeven aan het buitenland als hier toestemming voor is gegeven.

g. E-mailnieuwsbrief van onze advertentiepartners

Als u uw persoonlijke nieuwsbrief van een van onze advertentiepartners selecteert met uw uitdrukkelijke toestemming, welke u te allen tijde kunt intrekken, ontvangt u de geselecteerde nieuwsbrief direct per e-mail van de desbetreffende advertentiepartner (s.7(2) nr. 3 UWG, art. 6.1 a AVG). Derhalve sturen we u onze gegevens en melding van uw goedkeuring van de advertentiepartner waarvan u de e-mailnieuwsbrief hebt gekozen (art. 6.1 a, f AVG). U kunt uw toestemming voor de advertentiepartner te allen tijde intrekken.

h. E-mailnieuwsbrief van productverkopers

Als u zich aanmeldt voor een persoonlijke nieuwsbrief bij een van onze productverkopers met uw uitdrukkelijke toestemming, welke u te allen tijde kunt intrekken, zal de productverkoper u deze nieuwsbrief direct mailen (s. 7(2) nr. 3 UWG, art. 6.1 a, b AVG). Derhalve sturen we de productverkoper uw gegevens en, indien van toepassing, een melding van uw toestemming of uw contractuele verklaring (s. 7(2) nr. 3 UWG, art. 6.1 a, b, f AVG). U kunt uw toestemming voor de productverkoper te allen tijde intrekken.

i. Documentatie van toestemming

Wanneer wij uw toestemming krijgen voor het verzenden van e-mailnieuwsbrieven, wordt uw IP-adres verzameld en opgeslagen voor documentatiedoeleinden (Art. 7 (1), Art. 6 (1) (c) GDPR).

j. Opslagduur

Wij slaan de gegevens die we van u hebben verzameld voor advertentiedoeleinden op tot wij uw intrekking van toestemming of uw bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor advertentiedoeleinden ontvangen.

k. Verandering van doel

Als wij door de tijd heen beslutien de doelen van de verwerking te veranderen, dan werken wij deze informatie over gegevensverwerking bij voordat wij dit daadwerkelijk doen.

l. Online toepassingen

Als u solliciteert op een van onze vacatures, verwerkt onze dienstverlener Prescreen International GmbH, Mariahilfer Str. 17, 1060 Wenen (Oostenrijk) en wij uw adres, telecommunicatiegegevens en sollicitatiegegevens om uw sollicitatie te kunnen verwerken (s. 26(1) BDSG).

Indien de sollicitatieprocedure eindigt zonder tewerkstelling, zullen uw gegevens gedurende drie maanden worden opgeslagen voor documentatiedoeleinden en zullen vervolgens worden verwijderd, tenzij u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken voor verdere sollicitatieprocedures bij ons (s. 26(1) BDSG, art. 6.1 a, f AVG). Houd rekening met onze speciale informatie over gegevensbescherming voor sollicitanten.

m. Gebruik van de SalesViewer®-technologie:
Op de website https://online.sovendus.com worden met de SalesViewer®-technologie van de SalesViewer® GmbH op basis van het gerechtvaardigd belang van de websitebeheerder (art. 6 lid1 punt f AVG) gegevens verzameld en bewaard voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden.

Hiervoor wordt een code op basis van Javascript gebruikt voor het verzamelen van gegevens m.b.t. de onderneming en het bijbehorende gebruik. De gegevens die via deze technologie worden verzameld, worden gecodeerd via een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (het zogenaamde hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

De in het kader van Salesview bewaarde gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor hun beoogde doel en de wissing niet in tegenspraak is met wettelijke bewaarplichten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met effect voor de toekomst door te klikken op deze link https://www.salesviewer.com/opt-out om te voorkomen dat SalesViewer® in de toekomst gegevens verzamelt binnen deze website. Daarbij wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert in deze browser, moet u opnieuw op deze link klikken.

n. Gegevensverwerking bij de weergave van het Trustpilot-zegel

Sovendus deelt uw IP-adres met Trustpilot A/S Ltd Pilestræde 58, 5 1112 Kopenhagen Dänemark, nadat u toestemming heeft gegeven via onze Cookie Consent Manager om u de huidige beoordeling van Sovendus op Trustpilot te tonen. Als u meer wilt weten over hoe Trustpilot uw gegevens verwerkt, kunt u hier het privacybeleid van Trustpilot A/S bekijken.

o. Gebruik van jouw gegevens voor webanalyse- en trackingdoeleinden (Google Analytics)

Om deze website en ons aanbod te optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, geregistreerd en geëxploiteerd naar Iers recht (registratienummer: 368047) en gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zg. “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen, zodat we jouw gebruik van de website kunnen analyseren. De door de cookies verzamelde informatie over jouw gebruik van onze website (inclusief je IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt jouw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort.

Op ons verzoek gebruikt Google deze informatie om jouw webgedrag te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten aan ons te verstrekken. Het door jouw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in deze context is jouw toestemming conform art. 6, lid 1, zin 1, sub a) AVG.

Je persoonsgegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor onze bovengenoemde doeleinden of in het geval dat jij je toestemming intrekt.

Je kunt het opslaan van cookies via de software van je browser deactiveren. Wij wijzen je er echter op, dat je in dat geval mogelijk niet meer volledig toegang hebt tot alle functies.

Je kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan jouw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder het IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens blokkeren door de op de volgende link beschikbare plug-in voor je browser te downloaden en te installeren: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Of klik, als alternatief voor de browser add-on of browsers op mobiele apparaten, op deze link om het verzamelen door Google Analytics in de toekomst binnen deze website te voorkomen (de opt-out functioneert alleen in deze browser en voor dit domein). Daarbij wordt een opt-out-cookie op jouw apparaat geplaatst. Klik nogmaals op deze link om de cookies in deze browser te verwijderen. Meer informatie hierover vind je op tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de c.q. https://policies.google.com/privacy#products, https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

Wij willen je erop wijzen dat Google Analytics op deze website wordt gebruikt in de vorm van server-side tracking om geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zg. IP-Masking) te waarborgen.

Om volledig te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van databescherming hebben wij een overeenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. Het kan echter niet worden uitgesloten dat de gegevensverwerking buiten het toepassingsgebied van het EU-recht plaatsvindt. Doorgifte van persoonsgegevens naar de VS vindt plaats op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 10 juli 2023 met betrekking tot het EU-VS Data Privacy Framework.

p. Google Tag Manager (GTM)

Wij maken op onze website gebruik van de GTM, een tool van Google Inc. Met de GTM beheren we de tags op onze website via één interface. De GTM plaatst zelf geen cookies en verwerkt geen persoonsgegevens, maar functioneert als een asynchrone JavaScript Tag Injector. De GTM respecteert ook Tracking-Tags die je mogelijk hebt gedeactiveerd en die oorspronkelijk door de GTM zijn geïmplementeerd.

 

6. Recht op bezwaar en intrekking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor redenen die toewijsbaar zijn aan uw specifieke situatie, mits aan de wettelijke eisen wordt voldaan (art. 21.1 AVG).

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor advertentiedoeleinden of indien u eerdere toestemming wilt intrekken (art. 21.2 AVG), dan stuurt u een kort bericht naar onze gegevensbeschermingsfunctionaris. Dit kan via e-mail naar data-protection[at]sovendus.nl of per post aan Sovendus GmbH, Datenschutz, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Duitsland. Vervolgens worden uw gegevens niet langer verwerkt voor advertenties, zoals gedekt door het advertentiebezwaar of de ingetrokken toestemming.

Dit heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die is uitgevoerd tot het moment van bezwaar of intrekking.

Na ontvangst van uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden of de intrekking van uw toestemming, zijn wij volgens art. 21.3 AVG verplicht om de gegevens die hiervoor nodig zijn te gebruiken (naam, adres, e-mailadres) op onze interne zwarte lijst tegen advertenties en deze permanent op te slaan (te blokkeren) – alleen voor dit doel – en het te gebruiken tijdens het koppelen van onze toekomstige advertentiebestanden (art. 6.1 c, f AVG). Daardoor wordt het mogelijk om de implementatie van uw bezwaar tegen advertenties of de intrekking van uw verzoek permanent te verzorgen.

7. Gebruik van cookies

a. Wat zijn cookies en waarvoor gebruiken wij ze

„Cookies“ zijn kleine bestanden die door uw webbrowser of andere programma’s naar uw apparaat verstuurd worden. Deze worden lokaal op uw apparaat opgeslagen en voor later gebruik gereedgehouden.

We zetten cookies in,

 • om ons voorkomen op internet zo aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk vorm te geven en met uw goedkeuring uw bezoek op onze website te analyseren en te evalueren (Webtracking), om de vormgeving van onze website en onze online formulieren te verbeteren (§ 25 Pars. 1 TTDSG, Art. 6 Par. 1 a AVG).
 • om de vereiste of door u gewenste technische functies mogelijk te maken en te verzekeren (§ 25 Par. 2 TTDSG, Art. 6 Par. 1 b, f AVG) en
 • om het weigeren van cookies en/of het herroepen van uw goedkeuring voor het gebruik van cookies waar te nemen (§ 25 Par. 2Nr. 2 TTDSG Art. 6 Par. 1 c, 7 Par. 3 AVG).

Sessie-cookie worden alleen voor de huidige sessie gebruikt. Deze cookies worden na het beëindigen van de sessie, d.w.z. na het verlaten van onze website of bij het sluiten van het browservenster weer verwijderd. Andere cookies blijven langere tijd op uw apparaat en geven ons, resp. derden, de mogelijkheid uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies)

b. Verwijderen van cookies/herroepen van uw goedkeuring

In het algemeen kun u uw browser zo instellen dat deze bij het plaatsen van cookies bericht geeft of alle dan wel minstens bepaalde cookies standaard (bijv. alleen cookies van derden) weigert. Als u cookies voor de ondersteuning van uw browser deactiveert dan zullen sommige functies op onze website niet meer voor u bruikbaar zijn.

Via de volgende links kunt u zich over deze mogelijkheid voor de meest gebruikte browsers informeren:

Explorer: support.Microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: support.Mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer

Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py

Safari: support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html

Let alstublieft op dat bij het verwijderen van alle cookies ook de cookies voor het waarnemen van herroepings mogelijkheden verwijderd worden.

Voor die cookies waarvoor wij uw goedkeuring via onze Cookie-Consent-Tool verkrijgen kunt u op elk moment uw goedkeuring via de cookie instellingen op onze website herroepen.

 

c. Essenstiële cookies voor het overdragen of het klaarzetten van onze diensten

We gebruiken cookies die technisch vereist zijn om het functioneren van onze website mogelijk te maken en te verzekeren en ook om het weigeren van cookies en/of het herroepen van uw goedkeuring voor het gebruik van cookies waar te nemen.

Naam
Aanbieder
Doel
Cookie naam
Looptijd
Hint tekst op de Sovendus website
Sovendus bezwaar
Sovendus
Vereist om het bezwaar van een eindgebruiker tegen de pseudonyme klantanalyse langdurig op te slaan.
SOV_OPTOUT
100 jaar
Layer-information
Sovendus
Vereist om vast te stellen of een bezoeker van de website de Layer-Informatie al gezien heeft of, of de hint tekst nog langer getoond moet worden.
cookie_notice_accepted
1 jaar
cookie-Consent-Tool Borlabs
Sovendus
Vereist, om de gekozen instellingen in de cookie-Consent-Tool op te slaan.
borlabs-cookie
1 jaar
Prescreen-integratie (Sollicitant-Management-Systeem)
Sollicitant-Management-Systeem
Prescreen International GmbH
Vereist, om openstaande Sovendus vacatures uit het Sollicitant-Management-Systeem in de Sovendus Carriere-website te integreren en te tonen.
bePreScreen

Sessie
test
lufursdcevgps
7 dagen
PHPSESSID
12 uur
Sovendus Waardebon-Proces
Exactag
Tchibo GmbH
Vereist voor de afrekening van uitgedeelde waardebonnen bij de samenwerking tussen Sovendus en Tchibo GmbH, Hamburg. Door de Tchibo-dienstverlener Exactag, Düsseldorf, worden met Trackingpixel en links informatie over de aanvraag van een waardebon aan Sovendus overhandigd en daarvoor cookies geplaatst. Als u dat niet wilt, kunt u via deze link een Exactag Op-Out-cookie voor couponacties door deze adverteerder bij Sovendus plaatsen: https://www.sovendus.com/tchibo_exactag_optout
exac_tag
tot en met 6 maanden
Layer-information
Sovendus
Vereist om vast te stellen of de Layer-Informatie samengeklapt kan worden als een bezoeker van de website ergens in de hint tekst klikt.
sov_cookie_collapse
1 jaar
Vereist om vast te stellen of een bezoeker van de website de Layer-Informatie al gezien heeft of, of de hint tekst nog langer getoond moet worden.
sov_cookie_layer

d. Marketing-Cookies

We willen op onze website cookies gebruiken om ons voorkomen op internet zo aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk vorm te geven.

Naam
Aanbieder
Doel
Cookie naam
Looptijd
Webtracking op de Sovendus website
Webtracking met Matomo
Sovendus
Met uw goedkeuring (Art. 6 par. 1 a AVG) gebruiken wij analyse-cookies van Matomo om uw bezoek aan onze website te analyseren en te evalueren (Webtracking) en de vormgeving van onze website en onze online-formulieren te verbteren. Daarnaast behouden wij zo een overzicht van het gebruik en het bereik van onze website.
Verzamelde gegevens: IP-Adres, Logfiles, Geolocalisatie, aantal bezoeken, duur van het bezoek, bouncepercentage, website bezoek incl. onder-site, frequentie van websitebezoek, kliks en gebruikte links op de website, muisbewegingen, scrollen, venstergroottes en aanpassingen aan de website, interactie met formulieren.

Het IP-adres wordt direct na uw enquête geanonimiseerd.

De volgende cookies worden gebruikt:

_pk_testcookie
(Detecteren van cookie-ondersteuning door de browser; 1 seconde)

_pk_ses.*
_pk_cvar.*
(Detectie van bezoekersaantal; 30 minuten)

_pk_hsr.*
(Heatmapping en sessie opname; 30 minuten)

_pk_ref.*
(Conversie attributie; 6 maanden)

_pk_id.*
(Aanmaken van sessie-overstijgende statistieken zoals aantal website bezoeken of dagen sinds het laatste bezoek aan de website; 13 maanden)

De door Matomo aangemaakte gegevens over het gebruik van onze websites worden uitsluitend op onze servers en de server van onze gegevensverwerker (Art. 28 AGV) verwerkt en niet aan derden doorgegeven.
_pk_*.*
tot en met 13 maanden

U kunt met de cookie-instellingen op onze website zelf bepalen welke cookies u toestaat en welke niet.

Uw toestemming kunt op elk moment via de cookie-instellingen herroepen of wanneer u de volgende schakelaar bedient:

Geactiveerd (blauw en schakelaar naar rechts) / Gedeactiveerd (grijs en schakelaar naar links)

8. Loggen

Telkens als een gebruiker deze website opent of websites van ons advertentienetwerk, worden gegevens van dit proces tijdelijk opgeslagen en verwerkt in een logboekbestand (art. 6.1 f AVG). Deze zijn:

 • Categorie of type van het opgehaalde bestand,
 • Datum en tijd oproep bestand,
 • Hoeveelheid verzonden data,
 • Melding of de oproep succesvol was,
 • Toegangsmethodes/functie opgevraagd door de terminal,
 • Beschrijving van het type gebruikte webbrowser,
 • Doorverwijzer (website die u hebt gebruikt om onze website te bereiken) en
 • IP-adres


De tijdelijke opslag van deze zogenaamde serverloggegevens is noodzakelijk voor technische redenen om de dienst aan te bieden en hierna voor de systeembeveiliging. Dootgaans worden de gegevens na zeven dagen anoniem gemaakt door het ip-adres te verkorten.

9. Hoe kunt u uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen?

Mocht u vragen hebben over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, dan verschaffen we deze informatie uiteraard graag (art. 15 AVG).

Bovendien is het zo, als de wettelijke plichten volgens de AVG zijn vervuld met betrekking tot uw gegevens, het verdere recht op rectificatie (art. 16 AVG), verwijdering (art. 17 AVG), beperkte verwerking (art. 18 AVG), overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht op bezwaar tegen verwerking (art. 21 AVG). Wij informeren u onmiddellijk, en in elk geval binnen één maand na ontvangst van uw aanvraag, over de maatregelen die worden getroffen op uw verzoek, onderhevig aan artikel 15 tot 21 van de AVG of van eventuele noodzakelijke verlenging van de deadline. In geval van rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking (art. 16-18 AVG), lichten wij alle ontvangers hiervan in (artikel 16-18 AVG), lichten wij alle ontvangers in waar wij uw persoonsgegevens aan bekend hebben gemaakt, tenzij dit onmogelijk is of hier onevenredig veel moeite voor gedaan moet worden. Op verzoek maken wij deze ontvangers graag aan u bekend.

Neem in elk geval contact op met onze gegevensbeschermingsfunctionaris (zie 3 hierboven) op het gegeven adres. Indien er redelijke twijfel bestaat over de identiteit van de natuurlijke persoon die voornoemde rechten wil uitoefenen, vragen we aanvullende informatie op die noodzakelijk is om de identiteit van de persoon te bevestigen. Als laatste hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een competente gegevensbeschermingsautoriteit (artikel 77 AVG, s.19 BDSG).

10. Veranderingen

Van tijd tot tijd is het noodzakelijk om de inhoud van dit privacybeleid te veranderen. Derhalve behouden we ons het recht voor om het te allen tijde te wijzigen. Wij publiceren de gewijzigde versie van de gegevensbeschermingsinformatie hier. Als u ons weer bezoekt, dient u derhalve de gegevensbeschermingsinformatie opnieuw te lezen.

Booth: Februari 2022