7 Mio.

onlinekonsumenter per månad använder våra erbjudandeer

+ 1 900

partners är redan en del av vårt erbjudandenätverk

14

länder Vi är redan etablerade
och expanderar ytterligare

4 Mio.

erbjudandeer löses in per år

Ett starkt nätverk

Ökad försäljning via nätverket: Fördelaktigt för alla butiker

Sovendus Voucher Network-produkten förbinder butiker med varandra så att alla vinner: Varje butik belönar sina kunder med en erbjudande från en annan butik efter genomfört köp. Det gör att alla våra partners förser varandra med värdefulla kundflöden och vinner mer försäljning och nya kunder.

 Fördelen för din webbutik: Du genererar mer trafik via nätverket, vilket leder till långsiktiga försäljningsökningar.

Öka omsättningen i tre steg

Hur fungerar voucher marketing med Sovendus?

1. Belöning efter inköp

Efter ett inköp belönar du kunden med erbjudanden från vårt nätverk. Detta görs via en tackbanner på din kassasida.

2. Välja erbjudende

Med ett klick kommer din kund till vår erbjudandevalssida och kan välja en erbjudande från en partnerbutik. Det stora nätverket med de många beröringspunkterna gör att du som deltagande partner ökar dina kunskaper om varumärken.

3. Lösa in erbjudandeen

Kunden kan sedan lösa in sin erbjudande direkt i butiken och kommer återigen att belönas med rabatt. Det är så vi framgångsrikt nätverkar våra partners med varandra och genererar mer försäljning, nya kunder och en försäljningsökning i din webbutik åt dig.

Fördelar med våra kuponger

Dina fördelar med Sovendus Voucher Network

Dra nytta av ytterligare trafikkällor på ren resultatbasis. Vi ger dig gärna råd och visar dig alla fördelar med våra produkter under ett personligt möte. Vidta rätt åtgärd nu och öka din försäljning med Sovendus Voucher Network.

Mer försäljning och värdefulla nya kunder

 Vi genererar försäljning och nya kunder till dig på prestationsbasis. Du betalar endast för genererade köp i din butik. Så du kan öka din försäljning utan risk.

  • Prestationsbaserad ersättning
  • Ingen minimikontraktstid
  • Du når nya kunder utan fasta kostnader

Nå ut till 7 miljoner onlinekonsumenter per månad

Genom våra 1 900 partnerbutiker kan du nå 7 miljoner onlinekonsumenter per månad och adressera dem individuellt. Genom att öka din räckvidd drar du till dig nya kunders uppmärksamhet.

  • Aktiva användare med hög köpkraft
  • Slutet erbjudandenätverk
  • Målgruppsspecifik voucherdistribution

Snabb installation och permanent optimering

Vi garanterar snabb integration. Vi genomför regelbundet A/B-tester för att öka prestandan.

  • Optimerat för alla slutenheter
  • Cookiefri integration på partners webbplatser
  • A/B-tester

Sovendus demo

Begär en gratis rundvandring

Vill du veta hur du kan öka din vinst genom vårt nätverk? En gratis rundtur ger dig en förhandstitt på de produkter som du är intresserad av och som är skräddarsydda för ditt företag och anpassningsbara i realtid.

Våra säkerhetsstandarder

Modern teknik - säker och pålitlig

Datasäkerhet är av yttersta vikt för Sovendus. Som en del av vår mjukvaruutvecklingslivscykel följer vi gällande dataskyddsriktlinjer, t.ex. ”Security and Privacy by Design/Default”. Dataskydd och datasäkerhet beaktas redan när nya krav läggs till.

Kryptering

Vi använder symmetrisk och asymmetrisk kryptering för att skydda våra system. Tillgång till nycklarna är endast möjlig för behöriga anställda.

Pseudonymisering

Om personuppgifter krävs i samband med en datajämförelse pseudonymiseras uppgifterna före jämförelsen med hjälp av en hashfunktion.

Systemfelsskydd

Våra värdtjänstleverantörer baserade i Tyskland garanterar skydd mot fel genom starkt tillgänglig strömförsörjning och brandskydd.

Failover-lösningar

Vi använder failover-lösningar för att när som helst gå över till en standby-lösning vid fel i det produktiva systemet och för att upprätthålla driften.

Säkerhetskontroller

Regelbundna säkerhetskontroller utförs av interna medarbetare och externa säkerhetsföretag för att säkerställa systemens motståndskraft.

Certifieringar

Våra värdtjänstleverantörers datacenter baserade i Tyskland testas regelbundet och certifieras enligt BSI-grundskydd eller DIN ISO 27001.

Sovendus produktvärld
Nyfiken pà fler produkter?

Checkout Benefits

Belona dina kunder vid slutfört köp genom specialerbjudanden och tjana ytterligare intkter.

Optimize

Öka din konverteringsgrad med riktade atgärder som är skräddarsydda för din webbutik.

Mail

Kom i kontakt med över 4,6 milioner aktiva onlinekonsumenter via var e-postlista för Sovendus nyhetsbrev.

Kontakta oss!​

Med Sovendus kan du erbjuda dina kunder en unik köpupplevelse. Vi ger dig gärna personliga råd och visar dig alla fördelar med våra lösningar under ett personligt möte.