Sovendus webbplats lanseras på nytt

I samband med en omfattande översyn av Sovendus företagsdesign har företagets webbplats nu också fått en ny skepnad. Den nya designen kännetecknas av fräscha, ljusa färger, tydliga former och starka rubriker. Förutom en modern design erbjuder webbplatsen också nya funktioner, t.ex. möjligheten att boka individuella demoturer för produktintressenter, möjligheten att ladda ner ett presspaket samt ett intuitivt strukturerat gränssnitt som gör att webbplatsens besökare snabbt kan få tillgång till det önskade innehållet.

Nya produktnamn och utvidgning av produktportföljen

I samband med nylanseringen av webbplatsen har två av Sovendus produkter fått nya namn. I framtiden kommer “Sovendus Sales” att heta “Sovendus Voucher Network” och “Sovendus Select” kommer att bli “Sovendus Checkout Benefits”. Produkten “Sovendus Voucher Network” kopplar samman nätbutiker med varandra så att alla tjänar på det: Varje butik belönar sina kunder med en kupongerbjudanden från  en andraannan butiker när köpet är slutfört. På så sätt förser alla nätverkspartner varandra med värdefulla trafik kundströmmar och får ytterligare försäljning och nya kunder. Som en del av Sovendus Checkout Benefits placerar nätbutikerna attraktiva förmånserbjudanden i form av dagstidningar, tidskrifter och gratis provpaket på sin kassasida och kan på så sätt generera upp till femsiffriga tilläggsintäkter.

Med “Sovendus Optimize” kommer också en ny produkt in i företagets sortiment. Sovendus Optimize är en teknik på plats som hjälper nätbutiker att öka sin konverteringsgrad genom specifika åtgärder som är skräddarsydda för respektive butik. Tekniken läser på så sätt av webbplatsbesökarnas beteende och erbjuder dem en lämplig åtgärd, till exempel en rabatt, vid optimal tidpunkt. “Sovendus idéer är efterfrågade och möjliggör tillgång till nya grupper av köpare. Särskilt ämnet konvertering är lovande för framtiden, och vi tar itu med detta med vår nya produkt”, förklarar Christian Würst, VD för Sovendus GmbH. “Kopiera/klistra in integrationen” av Sovendus Optimize möjliggör en enkel och snabb integrering i alla onlinebutiker.

Om Sovendus

Sovendus är en ledande leverantör av tjänster inom kassaservice och digital marknadsföring i Europa. Sovendus GmbH, med huvudkontor i Karlsruhe, Tyskland, grundades 2008 och har för närvarande mer än 130 anställda. Varje månad erbjuder Sovendus mer än 5 miljoner onlineköpare attraktiva förmåner och hjälper dem att få en positiv shoppingupplevelse. Med hjälp av det slutna butiksnätverket drar partnerna nytta av nya kunder, merförsäljning, direkta intäkter och högkvalitativa nyhetsbrevsadresser.

New product names and expansion of the product portfolio
Two Sovendus products have been given new names along with the website’s relaunch. In future, “Sovendus Sales” will be called “Sovendus Voucher Network”, and “Sovendus Select” will become “Sovendus Checkout Benefits”. The Sovendus Voucher Network product links online shops with each other so that everyone benefits: Each shop rewards its customers with the voucher of another shop after the purchase has been completed. This way, all network partners provide each other with valuable customer streams and gain additional sales and new customers. In addition, as part of Sovendus Checkout Benefits, online shops place attractive benefit offers in the form of daily newspapers, magazines and free sample packages on their checkout page. They can thus generate up to five-figure additional revenues.

With “Sovendus Optimize”, a new product is also entering the company’s product range. Sovendus Optimize is an onsite technology which helps online shops to increase their conversion rate through specific measures tailored to the respective shop. The technology reads website visitors’ behaviour and offers them a suitable action, such as a discount, at the optimal time. “Sovendus’ ideas are in demand and enable access to new groups of buyers. The topic of conversion, in particular, is promising for the future, and we are addressing this with our new product,” explains Christian Würst, Managing Director of Sovendus GmbH. The “copy/paste integration” of Sovendus Optimize enables simple and quick integration into any online shop.

About Sovendus
Sovendus is a leading provider of checkout and digital marketing services in Europe. Sovendus GmbH, headquartered in Karlsruhe, Germany, was founded in 2008 and currently employs more than 130 people. Every month, Sovendus offers more than 5 million online shoppers attractive benefits and helps them to have a positive shopping experience. In addition, with the help of the closed shop network, partners benefit from new customers, additional sales, direct revenues and high-quality newsletter addresses.

Vad mer är nytt från Sovendus?

27.05.2024

Sovendus blir en av Awin "Power 100" partner

Awins experter väljer Sovendus från mer än miljon partners från 35 länder som en av 100 "Power 100"…

19.01.2024

Case Study: Degusta Box ökar konverteringarna och får nya kunder genom Sovendus kraftfulla nätverk

Genom att använda Sovendus Voucher Network på alla fem marknader där de har närvaro kunde Degusta Box generera…

14.12.2023

Sovendus fortsätter att utöka sin närvaro på viktiga europeiska marknader

Sovendus utökar sin räckvidd till viktiga europeiska marknader som en del av sin dynamiska tillväxtstrategi. Företaget välkomnar nya…

23.11.2023

Case Study: Bears with Benefits får 77% nya kunder genom att använda Sovendus Voucher Network

Genom att använda attraktiva kuponger som en del av Sovendus Voucher Network, Bears with Benefits kunde generera ett…

11.07.2023

Case Study: Albelli Photobox Group ökar Sovendus försäljning med 360%

Albelli Photobox Group gynnades av att vara en del av Sovendus Voucher Network då det tillkom en stadig…

03.05.2023

Sovendus expanderar sin internationella verksamhet: Nya marknader och möjligheter utomlands.

I november förra året lanserades ytterligare två marknader för Sovendus, nämligen Italien och Danmark. Sovendus följer därmed konsekvent…

02.05.2023

Case Study: HelloFresh behåller sin marknadsledning med användningen av Sovendus Voucher Network

Genom att använda attraktiva erbjudanden som en del av Sovendus Voucher Network kunde HelloFresh generera ett stort antal…

01.05.2023

Öka konverteringsgraden - med några få åtgärder till mer försäljning

Att förvandla besökare till kunder - det är det långsiktiga målet för varje nätbutik. För det är inte…