Support (B2C)

Genom att skicka in förfrågan godkänner jag att Sovendus får lagra och behandla mina angivna uppgifter i syfte att behandla förfrågan/förfrågningarna. En överföring till tredje part av mina uppgifter sker inte och planeras inte heller. Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke hos Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Straße 6, D-76135 Karlsruhe, Tyskland service@sovendus.com, utan att ange skäl till detta.

Dataskyddsfråga *