Sovendus Sales

Mer intäkter och nya kunder till din butik

Vill du ha ytterligare försäljning och nya kunder till din webbutik? Bli en del av vårt högkvalitativa och slutna annonsnätverk. På så sätt kan du nå 5 miljoner onlinekunder varje månad som kan välja rabatterbjudanden till webbutiker. Dra nytta av vårt snabbt växande nätverk med mer än 1 300 europeiska partner.

5 miljoner online-köpare

per månad använder våra rabatterbjudanden och specialerbjudanden.

> 1 300 partner

är redan del av vårt
annonsnätverk.

11 länder

är vi representerade i och vi fortsätter att expandera

Sovendus App Dummy mit der Gutscheinübersicht in der Mobilen- und Desktopansicht
Linien
Kreis

Nätverket

Alla butiker har nytta av varandra

Sovendus annonsnätverk kopplar samman webbutiker så att alla kan ha nytta av varandra: Varje butik belönar sina kunder med en rabatterbjudande från en annan butik efter slutförd beställning. Som ett resultat förser alla butiker varandra med värdefulla kundflöden och får ytterligare försäljning samt nya kunder.

Funktion

Så här enkelt är det:

Icon: Bildschirm mit Einkaufswagen neben einem Geschenk.

1. Belöning efter inköp

Belöna dina kunder efter köp med en rabatterbjudande från vårt nätverk Detta görs online via en tackbanner på din checkoutsida – utan någon ansträngning för dig.

Icon: Hand mit Gutschein vor einem Bildschirm mit mehreren Auswahlfeldern.

2. Val av rabatterbjudande

Med ett klick kommer din kund till vår sida för val av rabatterbjudande och kan välja en rabatterbjudande från en partnerbutik.

Icon: Gutschein und Umsatzsteigerung: Geld und Prozente mit Pfeil nach oben

3. Inlösen av rabatterbjudandeen

Därefter kan kunden lösa in sin rabatterbjudande direkt i onlinebutiken och belönas igen. På så sätt kan vi framgångsrikt koppla samman våra partner med varandra och generera ytterligare försäljning och nya kunder för dem.

Dina fördelar

Dina fördelar med Sovendus Sales

Dra nytta av ytterligare trafikkällor baserat på ren prestanda. Vi ger dig gärna råd och visar dig alla fördelarna med vår lösning under ett personligt samtal.

Illustration: Zwei Männer in eleganter Kleidung. Linker Mann mit Smartphone in der Hand, rechter Mann mit Notizblock und Kugelschreiber
Icon: Bildschirm mit Geldmarke darauf

Mer intäkter och värdefulla nya kunder till din butik

Vi genererar intäkter och nya kunder baserat på ren prestanda. Du betalar endast för genererade inköp i din butik.

  • Prestationsbaserad ersättning
  • Ingen minimikontraktstid
  • Adresser till nya kunder utan fasta kostnader
Icon: Person mit Bestätigungszeichen

Riktad adressering av 5 miljoner onlinekunder per månad

Genom våra 1 300 partnerbutiker når du 5 miljoner onlinekunder varje månad och adresserar dem enskilt.

  • Aktiva användare med stor köpkraft
  • Slutet annonsnätverk
  • Målgruppsanpassade visningar av rabatterbjudanden
Icon: Dashboard mit Geschwindigkeitsanzeige

Snabb installation och permanent optimering

Vi säkerställer en snabb integration. Vi utför regelbundet A/B-tester för att öka prestandan.

  • A/B-testning
  • Optimerat för alla enheter
  • Cookie-fri integrering på partnersidor

Har du tio minuter?

Vill du veta hur du kan öka dina intäkter genom vårt nätverk? Vi kommer visar dig personligen i en icke-bindande demotur.

Säkerhetsstandarder

Modern teknik – säker och pålitlig

Datasäkerhet är av yttersta vikt för Sovendus. Som en del av vår Software Development Lifecycle följer vi gällande riktlinjer för dataskydd, till exempel ”Security and Privacy by Design/Default“. Dataskydd och datasäkerhet beaktas redan när nya krav införs.

Icon: Schlüssel mit Linien

Kryptering

Vi använder symmetrisk och asymmetrisk kryptering för att skydda våra system. Åtkomst till nycklarna är endast möjlig för auktoriserade medarbetare.

Icon: Durchgestrichenes Auge

Pseudonymisering

Om personuppgifter krävs i samband med en datasynkronisering pseudonymiseras uppgifterna med hjälp av en hashfunktion innan synkroniseringen.

Icon: Person umgeben von einem Schutzschild

Skydd mot systembortfall

Våra leverantörer av värdtjänster baserade i Tyskland garanterar skydd mot bortfall genom mycket tillgänglig strömförsörjning och brandskydd.

Icon: Server-Station

Failover-lösningar

Vi använder failover-lösningar för att när som helst övergå till standby-lösning vid fel i det produktiva systemet och för att upprätthålla driften.

Icon: Klemmbrett mit Liste

Säkerhetskontroller

Säkerhetskontroller utförs regelbundet av interna medarbetare och externa säkerhetsföretag för att säkerställa systemens kapacitet.

Icon: Zertifikat

Certifieringar

Datacentren för våra värdtjänstleverantörer baserade i Tyskland kontrolleras och certifieras regelbundet enligt BSI Grundschutz (standard från den federala myndigheten för säkerhet inom informationsteknik) respektive DIN ISO 27001.

Kontakta oss!

Med Sovendus kan du erbjuda dina kunder en unik shoppingupplevelse. Vi ger dig gärna råd och visar dig alla fördelarna med vår lösning under ett personligt samtal.

Illustration: Drei Personen mit Webseiten und Icons um sie herum