Online gegevensbeschermingsbeleid

Inhoudstafel

1. Wij zijn verantwoordelijk voor uw gegevens

De bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens is uitermate belangrijk voor ons. Om u een veilig gevoel te geven met ons wat betreft gegevensbescherming, verwerken wij uw persoonsgegevens volgens de AVG en BDSG.

Persoonsgegevens zijn gegevens waaraan uw identiteit ontleend kan worden of die identificeerbaar zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als wij hier wettelijk toestemming voor hebben of als u hier ons vooraf toestemming voor hebt gegeven. Wij betekent

Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Duitsland

en onze dienstverleners, die uw gegevens verwerken namens ons, voor de doelen die hieronder worden gespecificeerd (hierna: Sovendus, ‘wij’, ‘ons’, ‘onszelf’). Wij verspreiden vouchernen en speciale aanbeidingen naar volwassen eindklanten voor onze productleveranciers en advertentiepartners (zakelijke partners Sovendus) vanuit alle verkoopsectoren. Onze dienstverleners omvatten softwareverkopers, e-mailproviders en datacentra. Het is onze dienstverleners verboden uw gegevens te verwerken voor hun eigen of andere doeleinden.

Buiten voornoemd postadres kunt u ook per e-mail contact met ons opnemen via info[at]sovendus.nl. Het is belangrijk voor ons dat u a.h.v. de volgende informatie altijd kunt achterhalen welke persoonsgegevens worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website en als u onze diensten en ons aanbod gebruikt en hoe wij deze gegevens verwerken.

2. Hoe veilig zijn uw gegevens?

Wij treffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen en om voor de bescherming van uw rechten en naleving van alle van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetten van de EU en de Federale Republiek Duitsland (artikel 32 AVG) te zorgen.

De getroffen maatregelen zijn bedoeld om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te betrachten en om voor de beschikbaarheid en veerkracht van onze systemen en diensten te zorgen bij verwerking van uw gegevens op de lange termijn. Deze maatregelen zijn tevens bedoeld om een snel herstel van de beschikbaarheid van en toegang tot gegevens te zorgen in geval van een fysiek of technisch incident.
Onze beveiligingsmaatregelen omvatten codering van uw gegevens. Als uw gegevens aan ons worden overgedragen, worden deze gecodeerd met Transport Layer Security (HTTPS). Alle informatie die u online aanbiedt, wordt gecodeerd verzonden. Dit betekent dat deze informatie niet kan worden bekeken door onbevoegde derden.

Onze gegevensverwerkings- en beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd op basis van technologische verbeteringen. Ons personeel is schriftelijk gebonden tot geheimhouding en dient de eisen wat betreft gegevensbescherming van de AVG te volgen.

3. Onze gegevensbeschermingsfunctionaris

Mocht u vragen hebben over gegevensbeschering of gegevensbeveiliging, neem dan contact op met onze gegevensbeschermingsfunctionaris door een e-mail te sturen naar data-protection[at]sovendus.nl of een brief naar Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, D-76135 Karlsruhe, Duitsland.

4. Wat zijn verplichte of vereiste velden?

Als bepaalde gegevensvelden zijn gemarkeerd als verplicht of vereist tijdens het verzamelen van gegevens, dan is het aanleveren van deze gegevens wettelijk of contractueel vereist of hebben wij deze gegevens nodig om het contract te sluiten, de verzochte dienst te verlenen of voor het aangegeven doel. Natuurlijk staat het u vrij om de gegevens te verschaffen, zelfs als het verplicht is. Het niet kunnen aanleveren van dergelijke gegevens kan ertoe leiden dat het contact niet door ons kan worden gesloten, dat de verzochte dienst niet kan worden verleend of dat het aangegeven doel niet kan worden behaald.

5. Waarvoor worden uw gegevens verwerkt?

a. Vragen

Wij verwerken uw gegevens om te reageren op uw vragen (artikel 6.1 b, AVG). De communicatie van adres- en telecommunicatiegegevens die als verplicht is gemarkeerd, is noodzakelijk om uw vraag te verwerken en beantwoorden. De vrijwillige communicatie van verdere gegevens maakt het gemakkelijker om uw vraag te verwerken en biedt ons meer gedetailleerde informatie. Als regel slaan wij de informatie van uw vraag gedurende drie maanden op nadat wij hebben gereageerd, tenzij een langere periode noodzakelijk is wegens documentatiedoeleinden (art. 6 Abs. 1 c, Art. 5 Abs. 2 AVG).

b. Analyses pseudonieme klanten

Wij verwerken uw gegevens van verzoeken om vouchernen en aanbiedingen, evenals e-mailnieuwsbrieven en bijbehorende transacties met samenwerkingspartners van Sovendus voor pseudonieme analyse (zie tevens c en d). Wij willen dat Sovendus en onze samenwerkingspartners u aanbiedingen kunnen blijven doen (zoals lokale vouchernen of speciale aanbiedingen) op het internet, op maat op basis van uw mogelijke interessen. Tegelijkertijd willen wij mogelijke beperkingen van onze samenwerkingspartners in deze pseudonieme analyses overwegen die bijvoorbeeld het verschil maken tussen nieuwe en bestaande klanten in aanbeidingen of die bijvoorbeeld beperkte tijd geldig zijn, zodat u alleen vouchernen krijgt die u kunt inwisselen en speciale aanbiedingen, zoals gratis proefperiodes voor kranten, tijdschriften of productmonsters.

Hiervoor worden alleen pseudonieme gegevens gebruikt (artikel 6.1 f AVG). Ons legitieme belang zit hem in de succesvolle marketing van vouchernen en aanbiedingen van samenwerkingspartners van Sovendus.

U kunt altijd bezwaar maken tegen deze verwerking door op de knop hiernaast te drukken, waarop “Uitgeschakeld” staat. Als u de pseudonieme analyse weer opnieuw wilt activeren, drukt u op de knop zodat deze “Ingeschakeld” aangeeft.

Ingeschakeld (blauw en schakelaar rechts) / uitgeschakeld (grijs en schakelaar links)

c. Onze vouchernen

Bepaalde advertentiepartners bieden u vouchernen op de eigen website, nadat u uw online aankoop hebt gedaan. Als u een voucher kiest waar u interesse in hebt, sturen onze advertentiepartners de hashwaarde van uw e-mailadres en uw ip-adres naar ons in gepseudonimiseerde en gecodeerde vorm (art. 6.1 f AVG). Wij gebruiken de gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres voor de implementatie van een bezwaar tegen een advertentie (art. 6.1 c AVG). Wij gebruiken het ip-adres alleen voor gegevensbeveiliging en het wordt doorgaans na zeven dagen geanonimiseerd. Bovendien sturen advertentiepartners ons gepseudonomiseerde bestelnummers, bestelwaarden met valuta, sessie-id’s, vouchercodes en tijdstempels voor facturatiedoeleinden (art. 6.1 f AVG).

Als u interesse hebt in een van onze vouchernen en als er geen bezwaar bestaat tegen advertenties onder uw e-mailadres en als u op de banner van de voucher klikt, welke alleen in dit geval wordt weergegeven, sturen onze advertentiepartners u uw adres, naam, postcode en e-mailadres in gecodeerde vorm om de voucher voor te bereiden (art. 6.1 b, f AVG). Na verwerking van de nodige gegevens om de voucher aan te maken, sturen we een e-mail naar het e-mailadres dat u hebt ingevoerd bij de vouchercode (art. 6.1 b AVG).

d. Onze speciale aanbiedingen

Bepaalde advertentiepartners bieden u na uw online aankoop onze speciale aanbiedingen op hun websites. Om een speciale aanbieding te kiezen die momenteel regionaal interessant is voor u, sturen onze advertentiepartners ons ook uw naam, adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer in gepseudnomiseerde en gecodeerde vorm (art. 6.1 f AVG). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt door ons gebruikt om rekening te houden met een mogelijk bezwaar tegen advertenties (art. 21.1, art. 6.1 c AVG). Het ip-adres wordt alleen door ons gebruikt voor gegevensbeschermingsdoeleinden en wordt doorgaans na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6.1 f AVG). Als u op een speciale aanbieding klikt, sturen onze advertentiepartners ons uw naam, adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer in gecodeerde vorm ter voorbereiding op het persoonlijke verzoek om de aanbieding van de productaanbieder (art. 6.1 b, f AVG).

Als u een van onze speciale aanbiedingen kiest, verwerken wij eerst uw gegevens om de speciale aanbieding te bestellen. Vervolgens worden uw gegevens overgedragen aan de productaanbieder, wiens aanbieding u hebt geselecteerd (art. 6.1 b AVG). Vervolgens worden uw gegevens alleen voor analyse in anonieme vorm gebruikt (art. 6.1 f AVG, zie b hierboven). Na versturen is alleen de desbetreffende productverkoper verantwoordelijk voor de verdere verwerking van uw gegevens.

e. E-mailnieuwsbrief van Sovendus

Met uw uitdrukkelijke toestemming, welke te allen tijde kan worden ingetrokken, sturen we u onze e-mailnieuwsbrief met vouchernen en speciale aanbiedingen van onze samenwerkingspartners binnen de verkoop- en uitgeverijsector (art. 7.2 nr. 3 Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie (UWG), art. 6.1 a AVG). 

Wij verwerken uw verplichte gegevens als u ons uw toestemming geeft zodat wij u persoonlijk kunnen aanspreken in de nieuwsbrief.

f. E-mailnieuwsbrief van onze advertentiepartners

Als u uw persoonlijke nieuwsbrief van een van onze advertentiepartners selecteert met uw uitdrukkelijke toestemming, welke u te allen tijde kunt intrekken, ontvangt u de geselecteerde nieuwsbrief direct per e-mail van de desbetreffende advertentiepartner (s.7(2) nr. 3 UWG, art. 6.1 a AVG). Derhalve sturen we u onze gegevens en melding van uw goedkeuring van de advertentiepartner waarvan u de e-mailnieuwsbrief hebt gekozen (art. 6.1 a, f AVG). U kunt uw toestemming voor de advertentiepartner te allen tijde intrekken.

g. E-mailnieuwsbrief van productverkopers

Als u zich aanmeldt voor een persoonlijke nieuwsbrief bij een van onze productverkopers met uw uitdrukkelijke toestemming, welke u te allen tijde kunt intrekken, zal de productverkoper u deze nieuwsbrief direct mailen (s. 7(2) nr. 3 UWG, art. 6.1 a, b AVG). Derhalve sturen we de productverkoper uw gegevens en, indien van toepassing, een melding van uw toestemming of uw contractuele verklaring (s. 7(2) nr. 3 UWG, art. 6.1 a, b, f AVG). U kunt uw toestemming voor de productverkoper te allen tijde intrekken.

h. Documentatie van toestemming

Wanneer wij uw toestemming krijgen voor het verzenden van e-mailnieuwsbrieven, wordt uw IP-adres verzameld en opgeslagen voor documentatiedoeleinden (Art. 7 (1), Art. 6 (1) (c) GDPR).

i. Opslagduur

Wij slaan de gegevens die we van u hebben verzameld voor advertentiedoeleinden op tot wij uw intrekking van toestemming of uw bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor advertentiedoeleinden ontvangen.

j. Verandering van doel

Als wij door de tijd heen beslutien de doelen van de verwerking te veranderen, dan werken wij deze informatie over gegevensverwerking bij voordat wij dit daadwerkelijk doen.

k. Online toepassingen

Als u solliciteert op een van onze vacatures, verwerkt onze dienstverlener Prescreen International GmbH, Mariahilfer Str. 17, 1060 Wenen (Oostenrijk) en wij uw adres, telecommunicatiegegevens en sollicitatiegegevens om uw sollicitatie te kunnen verwerken (s. 26(1) BDSG).

Indien de sollicitatieprocedure eindigt zonder tewerkstelling, zullen uw gegevens gedurende drie maanden worden opgeslagen voor documentatiedoeleinden en zullen vervolgens worden verwijderd, tenzij u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken voor verdere sollicitatieprocedures bij ons (s. 26(1) BDSG, art. 6.1 a, f AVG). Houd rekening met onze speciale informatie over gegevensbescherming voor sollicitanten.

6. Recht op bezwaar en intrekking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor redenen die toewijsbaar zijn aan uw specifieke situatie, mits aan de wettelijke eisen wordt voldaan (art. 21.1 AVG).

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor advertentiedoeleinden of indien u eerdere toestemming wilt intrekken (art. 21.2 AVG), dan stuurt u een kort bericht naar onze gegevensbeschermingsfunctionaris. Dit kan via e-mail naar data-protection[at]sovendus.nl of per post aan Sovendus GmbH, Datenschutz, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Duitsland. Vervolgens worden uw gegevens niet langer verwerkt voor advertenties, zoals gedekt door het advertentiebezwaar of de ingetrokken toestemming.

Dit heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die is uitgevoerd tot het moment van bezwaar of intrekking.

Na ontvangst van uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden of de intrekking van uw toestemming, zijn wij volgens art. 21.3 AVG verplicht om de gegevens die hiervoor nodig zijn te gebruiken (naam, adres, e-mailadres) op onze interne zwarte lijst tegen advertenties en deze permanent op te slaan (te blokkeren) – alleen voor dit doel – en het te gebruiken tijdens het koppelen van onze toekomstige advertentiebestanden (art. 6.1 c, f AVG). Daardoor wordt het mogelijk om de implementatie van uw bezwaar tegen advertenties of de intrekking van uw verzoek permanent te verzorgen.

7. Het gebruik van technologieën

a. Informatie nodig voor technische doeleinden voor het verzenden of voorbereiden van onze diensten

Wij gebruiken deze technologieën die vereist zijn voor technische doeleinden om de functionaliteit van onze websites mogelijk te maken en te verzorgen en om de intrekking van een technologie te implementeren, bijv. cookies en/of de intrekking van uw toestemming voor het gebruik van de technologie (artikel 6.1 b, f AVG).

De volgende technologieën worden gebruikt:

Aanwijzing Technologie Geldigheidsperiode Informatie/Functie
SOV_OPTOUT Cookie 100 Jaar Vereist om het bezwaar van een eindklant tegen pseudonieme klantanalyse op lange termijn op te slaan.
Informatietekst op de Sovendus-webpagina's
cookieconsent_notice_accepted Cookie 1 Jaar Vereist om te bepalen of een eindgebruiker de informatie over de vereiste technologieën al heeft gezien of dat de tekst van de kennisgeving aan de eindgebruiker moet blijven worden weergegeven.
Prescreen-Integration
bePreScreen Cookie Sessie Vereist om open Sovendus-vacatures uit het sollicitatiebeheersysteem te integreren en weer te geven op de Sovendus-loopbaanwebpagina's.
lufursdcevgps Cookie 7 dagen
PHPSESSID Cookie 12 uur
Test Cookie Sessie
Sovendus voucher procedure
Exactag Cookie tot 20 jaar Vereist voor de verrekening van de gedistribueerde vouchers in de samenwerking tussen Sovendus en Tchibo GmbH, Hamburg. Informatie over een tegoedbonaanvraag bij Sovendus wordt via trackingpixels naar de Tchibo-dienstverlener Exactag, Düsseldorf gestuurd en er worden links en cookies voor dit doel ingesteld. Als u dit niet wilt, kunt u via de volgende link een Exactag opt-out cookie instellen voor voucher campagnes van deze reclamepartner bij Sovendus: https://www.sovendus.com/tchibo_exactag_optout
sov-nps Cookie 1 Jaar Vereist om meervoudig gebruik of misbruik van de Net Promotor Score te voorkomen. Maakt slechts één enkele beoordeling door een eindklant mogelijk, zolang de cookie geldig en aanwezig is.

b. Wat zijn cookies en waar worden ze voor gebruikt?

“Cookies” zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer worden gedownload door uw webbrowser of andere programma’s. Deze worden lokaal op de harde schijf van uw computer opgeslagen en worden bij de hand gehouden om later op te halen.

Wij gebruiken cookies

voor het inschakelen en zorgen voor de nodige technische functionaliteit (art. 6.1 b, f AVG),
voor het respecteren van de weigering van cookies van gebruikers en/of de intrekking van toestemming voor het gebruik van dergelijke cookies (art. 6.1 c AVG).
Sessiecookies worden alleen gebruikt voor de desbetreffende sessie. Deze cookies worden na het einde van de sessie verwijderd, d.w.z. nadat onze website verlaten wordt of nadat het browservenster is gesloten. Andere cookies blijven op uw eindapparaat gedurende lagere tijd en bieden ons of derden de mogelijkheid om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (aanhoudende cookies).

c. Verwijdering van cookies/intrekking van uw toestemming

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt als er cookies worden geplaatst of u kunt alle of specifieke cookies weigeren (bijv. alleen cookies van derden). Als u cookies uitschakelt tijdens gebruik van uw browser, dan kunt u de verscheidene functies van onze website niet langer gebruiken.

De volgende links bieden informatie over deze mogelijkheid voor de meestgebruikte browsers:

Explorer: support.Microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: support.Mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer

Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py

Safari: support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html

Let op: Als u alle cookies verwijdert, verwijdert u ook de cookies die worden gebruikt om de keuze voor intrekking van een gebruiker te implementeren.

d. Reikwijdtemeting met Matomo

Wij maken voor de reikwijdtemeting op onze website gebruik van de webanalysesoftware Matomo (opstellen van anonieme bezoek- en prestatiestatistieken). De reikwijdtemeting is bedoeld voor het meten van de prestaties, het opsporen van navigatieproblemen, het optimaliseren van de technische prestaties, het beoordelen van de prestaties van de benodigde servers en het analyseren van de bekeken inhoud, en is onontbeerlijk voor de werking van onze website (art. 5, lid 3 van e-Privacyrichtlijn 2002/58).

Om gebruikers bij de reikwijdtemeting van elkaar te onderscheiden, maakt Matomo gebruik van een digitale vingerafdruk die bestaat uit browserinformatie (type, versie, plugins en taal), het gebruikte besturingssysteem en uw IP-adres. Deze digitale vingerafdruk is slechts 24 uur geldig en wordt daarna geanonimiseerd.

Het IP-adres wordt onmiddellijk na registratie geanonimiseerd (art. 6, lid 1, punt f), AVG). Ons gerechtvaardigde belang ligt in het uitvoeren van de geanonimiseerde reikwijdtemeting met inachtneming van het beginsel van dataminimalisatie (art. 5, par. 1, punt c), AVG).

Daarna worden uit de verwerkte gegevens anonieme bezoek- en prestatiestatistieken opgesteld over de gebruikte browsertypes, browserversies, besturingssystemen, landen van herkomst, datum en tijdstip van de serververzoeken, het aantal bezoeken, de verblijfsduur op de website en de geactiveerde links.

Ten behoeve van de reikwijdtemeting wordt deze informatie maximaal 25 maanden gebruikt en daarna gewist. 

De informatie die door Matomo over het gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt uitsluitend op onze servers en de servers van onze orderverwerkers verwerkt (art. 28, AVG) en niet aan derden doorgegeven.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen toekomstig gebruik van de reikwijdtemeting met Matomo door op deze schakelaar te klikken.

Ingeschakeld (blauw en schakelaar rechts) / uitgeschakeld (grijs en schakelaar links)

8. Loggen

Telkens als een gebruiker deze website opent of websites van ons advertentienetwerk, worden gegevens van dit proces tijdelijk opgeslagen en verwerkt in een logboekbestand (art. 6.1 f AVG). Deze zijn:

  • Categorie of type van het opgehaalde bestand,
  • Datum en tijd oproep bestand,
  • Hoeveelheid verzonden data,
  • Melding of de oproep succesvol was,
  • Toegangsmethodes/functie opgevraagd door de terminal,
  • Beschrijving van het type gebruikte webbrowser,
  • Doorverwijzer (website die u hebt gebruikt om onze website te bereiken) en
  • IP-adres


De tijdelijke opslag van deze zogenaamde serverloggegevens is noodzakelijk voor technische redenen om de dienst aan te bieden en hierna voor de systeembeveiliging. Dootgaans worden de gegevens na zeven dagen anoniem gemaakt door het ip-adres te verkorten.

9. Hoe kunt u uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen?

Mocht u vragen hebben over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, dan verschaffen we deze informatie uiteraard graag (art. 15 AVG).

Bovendien is het zo, als de wettelijke plichten volgens de AVG zijn vervuld met betrekking tot uw gegevens, het verdere recht op rectificatie (art. 16 AVG), verwijdering (art. 17 AVG), beperkte verwerking (art. 18 AVG), overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht op bezwaar tegen verwerking (art. 21 AVG). Wij informeren u onmiddellijk, en in elk geval binnen één maand na ontvangst van uw aanvraag, over de maatregelen die worden getroffen op uw verzoek, onderhevig aan artikel 15 tot 21 van de AVG of van eventuele noodzakelijke verlenging van de deadline. In geval van rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking (art. 16-18 AVG), lichten wij alle ontvangers hiervan in (artikel 16-18 AVG), lichten wij alle ontvangers in waar wij uw persoonsgegevens aan bekend hebben gemaakt, tenzij dit onmogelijk is of hier onevenredig veel moeite voor gedaan moet worden. Op verzoek maken wij deze ontvangers graag aan u bekend.

Neem in elk geval contact op met onze gegevensbeschermingsfunctionaris (zie 3 hierboven) op het gegeven adres. Indien er redelijke twijfel bestaat over de identiteit van de natuurlijke persoon die voornoemde rechten wil uitoefenen, vragen we aanvullende informatie op die noodzakelijk is om de identiteit van de persoon te bevestigen. Als laatste hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een competente gegevensbeschermingsautoriteit (artikel 77 AVG, s.19 BDSG).

10. Veranderingen

Van tijd tot tijd is het noodzakelijk om de inhoud van dit privacybeleid te veranderen. Derhalve behouden we ons het recht voor om het te allen tijde te wijzigen. Wij publiceren de gewijzigde versie van de gegevensbeschermingsinformatie hier. Als u ons weer bezoekt, dient u derhalve de gegevensbeschermingsinformatie opnieuw te lezen.

Booth: November 2020